EIB: mogelijke kostenreductie marktpartijen overschat in Klimaatakkoord

Door Redactie, 04 juli 2019

EIB: mogelijke kostenreductie marktpartijen overschat in Klimaatakkoord

In maart 2019 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de doorrekening van het ontwerp Klimaatakkoord. Deze doorrekeningen gaan ervan dat een kostenreducties van 25% mogelijk is over alle bouwactiviteiten. En 45% kostendaling bij installaties. Op 3 juli 2019 presenteerde het EIB zijn commentaar op de aannames die het PBL deed voor de gebouwde omgeving en mobiliteit. EIB constateert dat deze mogelijke kostendalingen niet realistisch zijn. Er wordt te weinig rekening gehouden met kostenverhogingen door stijging van lonen, grondstoffen en verscherpte bouwregelgeving.

Bouwend Nederland zette tijdens de onderhandelingen aan de Klimaattafels al duidelijke vraagtekens bij de aannames over de te behalen kostenreducties. Bouwend Nederland was helder over de randvoorwaarden (isoleren, innoveren en faseren) waaronder bouwers mogelijk tot kostenreducties kunnen komen en de uitvoering van de energietransitie op tijd kunnen realiseren.

Realistische uitgangspunten

EIB ziet in de geformuleerde ambities conflicterende en onrealistische uitgangspunten. Hoge ambities gaan niet samen met lastenneutraliteit voor woningeigenaren en beperkte kosten voor de overheid.
Bouwend Nederland staat achter de doelstellingen van het Klimaatakkoord, maar herkent zich ook in de commentaren van het EIB. Op korte termijn wil Bouwend Nederland aan de slag met de Startmotor en de Renovatieversneller. Juist van deze initiatieven leren we om efficiënter en slimmer aan te besteden en  om op grote schaal te verduurzamen. We moeten echter wel realistisch blijven in de kostenreducties die te behalen zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bouwend Nederland hoopt dat het EIB rapport aanleiding geeft voor alle betrokkenen om nog eens kritisch naar de randvoorwaarden te kijken die nodig zijn om de afspraken uit het Klimaatakkoord te realiseren. Parralel aan deze discussie gaat de bouwsector door en neemt haar verantwoordelijkheid. Om de energietransitie te versnellen en het Klimaatakkoord te ondersteunen was Bouwend Nederland onder andere één van de initiatiefnemers van het Bouw Techniek en Innovatie Centrum (BTIC). Dit BTIC begint met het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' om wijken in Nederland voor het jaar 2050 energieneutraal te maken.

Het is een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid van alle partijen aan de sectortafel om zo dicht mogelijk bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen te komen. Deze inspanningen hebben we hard nodig.Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid