Energiebesparende maatregelen nog niet gemeld? Doe het zo snel mogelijk!

Door Edgar van Niekerk , 10 juli 2019

Energiebesparende maatregelen nog niet gemeld? Doe het zo snel mogelijk!

Op basis van een voorzichtige schatting van het Ministerie van Economische zaken zouden tussen de 50.000 en 60.000 bedrijven hun energiebesparende maatregelen voor 1 juli moeten melden. Op 1 juli hebben 22.407 bedrijven en instellingen aan de Informatieplicht voldaan. Daarmee voldoet momenteel rond de 40% van de ondernemers.

Wanneer geldt de informatieplicht

Als je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per inrichting verbruikt, moet je de energiebesparende maatregelen die je hebt genomen of van plan bent te nemen, zo snel mogelijk melden bij het eLoket van de RVO. Ook op de Bouwend Nederland themapagina Informatieplicht energiebesparing kunt u lezen wanneer, wat en hoe je moet melden.

Meest genomen energiebesparende maatregelen

Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten.

Alsnog rapporteren

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de RVO website www.rvo.nl/informatieplicht  en www.wattjemoetweten.nl . Je maatregelen melden doe je via het eLoket van de RVO

Vervolg

Vanaf 2 juli 2019 kunnen de gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij www.RVO.nl. De informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of voldaan wordt aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen zij aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden en, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de informatieplicht.

Bouwend Nederland blijft de achterban informeren over de informatieplicht. Ook RVO gaat door met de uitgebreide voorlichtingscampagne in aanloop naar 5 december, de datum waarvoor de volgende groep bedrijven moet rapporteren.DUURZAAMHEID

Over de auteur

E.J. (Edgar) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250