Ledenvoordeel: installeert u ook zonnepanelen? Houd dan rekening met deze risico's!

Door Redactie, 08 augustus 2019

Ledenvoordeel: installeert u ook zonnepanelen? Houd dan rekening met deze risico's!

Verzekeraars stellen in toenemende mate eisen aan het gebruik van zonnepanelen op door hen verzekerde gebouwen. Denk daarom vooraf goed na over de belangrijkste risico’s die uw bedrijf loopt door o.a. de kwaliteit van zonnepanelen, fouten rondom de installatie, de toenemende diefstal van zonnepanelen en het brandrisico. Ook door jaarlijks onderhoud en inspectie voorkomt u veel schade en zorgt u voor tevreden klanten. We lichten deze risico’s graag nader toe.

Verschil in kwaliteit

Er bestaan grote kwaliteitsverschillen in de diverse merken van zonnepanelen. Ze verschillen in kosten, opbrengst en levensduur. Kwalitatief gebrekkige (aansluitingen van) zonnepanelen kunnen brand veroorzaken. Maak dus goede afspraken met zowel de fabrikant als de installateur over de aansprakelijkheid en een eventuele verzekerde garantie in het geval van faillissement.

Installatie: waar moet u rekening mee houden?

Bereken de dakconstructie en pas deze waar nodig aan.
Zonnepanelen voegen gewicht toe waar de dakconstructie aanvankelijk niet op is berekend. De NVN750 geeft u richtlijnen voor de bepaling van de benodigde ballast en extra dakbelasting.

Doorvoeren van kabels
Wanneer u kabels door een dak of gevel voert, neemt de kans op lekkage toe. Dit wordt vaak pas laat ontdekt, namelijk op een moment dat de schade aan de constructie al groot is. Conditie van dakbedekking Panelen op platte daken bemoeilijken de vervanging en/of het herstel van de dakbedekking. Zorg dus eerst voor een optimale kwaliteit van de dakbedekking voordat u de zonnepanelen plaatst.

Bevestigingsconstructie
Bij een storm komen veel krachten vrij op de bevestigingsconstructie van zonnepanelen. De draagkracht en onderhoudstoestand van het dak is daarbij ook essentieel. Besteed hier vooraf aandacht aan en voorkom schade aan de zonnepanelen en eventuele gevolgschade.

Diefstal: hoe voorkomt u dit?

Demonteren
Gebruik anti-inbraakschroeven (éénrichtingschroeven) in plaats van standaard inbusschroeven. Hierdoor is het niet mogelijk om de zonnepanelen zomaar los te draaien van hun bevestiging.

Toegang tot het dak
Zorg ervoor dat alleen bevoegden gemakkelijk toegang hebben tot het dak. Verwijder objecten van het bedrijfsterrein waarmee men snel en makkelijk het dak op kan komen. Een voorbeeld hiervan zijn ladders.

Verlichting

Installeer een lamp met bewegingsdetectie die niet gemakkelijk onklaar gemaakt kan worden op de plaats waar de zonnepanelen zijn gemonteerd. Zo kunnen eventuele dieven gemakkelijker opgemerkt worden door omwonenden.

Kabelonderbreking
Zorg voor kabelbeveiliging, waardoor het alarm wordt geactiveerd wanneer deze wordt onderbroken.

Serienummers
Noteer de serienummers van de zonnepanelen. Dan zijn de zonnepanelen na diefstal gemakkelijker terug te vinden.

Brand: hoe bereidt u zich voor?

Rookmelders
Zonnepanelen en de kabels maken gebruik van hoge gelijkstroom en zijn brandbaar. Plaats daarom rookmelders voor snelle branddetectie, liefst met een automatische alarmdoormelding via een inbraakmeldsysteem.

Omvormers
Hang omvormers op een veilige plaats tegen een onbrandbare achtergrond en vrij van opslag of nog beter: in een 30 minuten brandwerende ruimte. Hiermee voorkomt u dat een kleine brand tot een uitslaande brand leidt.

Brandbeveiliging
Onderzoek de diverse soorten beveiliging, zoals vlambogendetectie en overspanningsbeveiliging.

Brandweer
Maak voorafgaand aan de installatie afspraken met de brandweer en wissel informatie uit. Dit zorgt ervoor dat de brandweer in geval van brand direct ter plaatse kan komen, op de hoogte is van de toegankelijke route en eventuele obstakels naar de locatie toe. En dat de brandweer de locatie zelf al kent.

Onderhoud en inspectie

Inspectie
Inspecteer de installatie en toebehoren jaarlijks, maar ook na een storm, zodat de installatie in
goede conditie blijft. Hanteer daarbij de richtlijn NTA 8013, als aanvulling op de NEN1010. Maak
foto’s zodat bij een volgende controle gemakkelijk te zien is of de installatie er nog net zo bij ligt als
bij de vorige check-up.

Controle installatiemateriaal
Check regelmatig of al het installatiemateriaal nog goed is en op zijn plaats zit.

  • kabels: voorkom kabellussen, deze werken bij blikseminslag als een spoel die een hogere spanning krijgt te verwerken dan waar de installatie op voorzien is.
  • kabelisolatie: liggen de kabels tussen de paneelopstellingen netjes in een buis (eindigend achter de panelen) of zijn ze blootgesteld aan weersinvloeden zoals wind, regen en UV-straling? Als de isolatie door weersinvloeden poreus wordt en de ondergrond vochtig is, kunnen elektronen een eigen richting gaan kiezen (kruipstroom). Zeker op een dak met een brandbare toplaag kan dat tot een total loss leiden.
  • beschermingsrubbers: zorg dat deze tussen de bevestiging en het paneel zitten. Als de rubbers niet goed op hun plaats zitten of verweerd zijn, kan het paneel gaan schuiven en klapperen.
  • aansluitkasten en omvormers: check of deze goed zijn geïnstalleerd, aangesloten en beveiligd.

Overige controles
Daarnaast is het verstandig om te inspecteren op:

  • verontreiniging
  • bouwkundige aspecten
  • aantasting en veroudering van elektrische delen

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze risico’s in relatie tot uw verzekeringen? Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of telefonisch via 079 3 252 166.Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst