Ledenvoordeel: goed luchten voor een gezondere werkomgeving

Door Redactie, 13 augustus 2019

Ledenvoordeel: goed luchten voor een gezondere werkomgeving

Gezonde lucht is kostbaar. Maar luchtvervuiling ten gevolge van verkeer en industrie maakt gezonde lucht in Nederland helaas ook schaars. Toch zijn wij verder dan dertig à veertig jaar geleden, toen er nog lood in benzine zat en dus ook in de lucht die wij inademden. Maar ook de uitstoot van raffinaderijen en fabrieken was toen, in tegenstelling tot nu, vaak ongefilterd. Bovendien zijn de laatste decennia de milieunormen veel strenger geworden, met schonere lucht als resultaat. Studies en publicaties van Curieuzeneuzen en Greenpeace geven echter aan dat wij er helemaal nog niet zijn. Ook wat binnenlucht betreft. Want hoewel wij er minder bij stilstaan, kan deze aanzienlijk vervuild zijn.

Een belangrijke oorzaak van slechte binnenlucht, is logischerwijs slechte buitenlucht. Gebouwen die aan drukke wegen of in vervuilde gebieden liggen, trekken de polluenten van buiten naar binnen via ventilatie en airconditioning. Daarbij zijn stikstofdioxide en fijnstof de grootste boosdoeners. Aan deze vorm van luchtverontreiniging valt rechtstreeks weinig te doen. Daarvoor moeten wij het algemene verbruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk verminderen. Hoewel veel kantoorgebouwen over klimaatregeling beschikken die de lucht ook filtert, zijn deze niet in staat om alle vervuilende stoffen te elimineren. Bovendien creëren deze systemen erg droge lucht die dan weer de luchtwegen irriteert en hoofdpijn kan veroorzaken. Regelmatig even de buitenlucht opzoeken of het raam openen, is de beste oplossing tegen droge binnenlucht. Bovendien is binnenlucht per definitie slechter dan buitenlucht, omdat slechte stoffen binnen blijven hangen. Zelfs als er buiten vervuiling hangt, is het beter te luchten.

Maar veel vervuiling komt ook van binnenuit. Onderzoek wijst uit dat in veel kantoren de concentratie van CO² veel te hoog ligt. En bij een grootschalig onderzoek naar de binnenluchtkwaliteit in lagere scholen kwam aan het licht dat vrijwel alle onderzochte klaslokalen te kampen hadden met veel te hoge concentraties koolstofdioxide, meestal omdat schoolgebouwen niet over een ventilatiesysteem beschikken. In kantoren is het vooral belangrijk om de klimaatregeling af te stellen op het aantal mensen die zich in het gebouw bevinden, of enkele keren per dag de ruimte te luchten. Ook hiervoor is de oplossing dus vrij eenvoudig. Zelfs kantoren die in een vervuilde zone liggen, doen er goed aan voldoende te luchten.

Tapijt en vluchtige stoffen

Complexer wordt het als wij kijken naar andere stoffen die onze kantoorruimtes binnensluipen. Fijnstof bijvoorbeeld. Dat verzamelt zich in het tapijt en wordt in het rond geblazen bij het stofzuigen. Om te vermijden dat wij het inademen, stofzuigt men het beste het tapijt wanneer er geen werknemers in het gebouw zijn. Naast fijnstof zijn er ook nog tal van vluchtige organische stoffen om rekening mee te houden. Deze stoffen zijn meestal afkomstig van verf, lijm, inkt en reinigingsproducten. Limoneen is bijvoorbeeld een vluchtige organische stof die vaak in school- en kantoorlucht wordt aangetroffen. Deze stof heeft een frisse citroengeur van reinigingsmiddelen. De concentraties liggen meestal onder de norm, maar kunnen bijdragen aan het sick buildingsyndroom. Hoofdpijn, lusteloosheid en algemene vermoeidheid zijn er veelal het gevolg van.

Tips voor een betere binnenlucht

• Lucht je kantoorruimte vijftien minuten in de voormiddag en tien minuten in de namiddag. CO2 en vluchtige organische stoffen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daardoor kun je heel wat fysieke klachten vermijden.
• Ga tijdens je middagpauze ook even naar buiten.
• Stel je airconditioning juist af op het aantal personen dat zich in de ruimte bevindt.

Het Fellowes Aeramax systeem van Lyreco

Een investering in het Fellowes Aeramax systeem kan ook helpen om de binnenlucht in uw kantoor aanzienlijk te verbeteren. Het systeem elimineert 99,7% van alle schadelijke stoffen uit de lucht zonder de lucht droger te maken. Gezonde lucht bevordert de productiviteit, daarnaast zal dankzij het Aeramax systeem het aantal ziekmeldingen als gevolg van virussen en bacteriën verminderen. Het systeem is bij Lyreco beschikbaar tegen een gereduceerd tarief voor Bouwend Nederland leden vanaf € 895,-.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of 079 3 252 166.Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst