Ledenvoordeel: minder mensen in dienst, meer verantwoordelijkheden

Door Redactie, 15 augustus 2019

Ledenvoordeel: minder mensen in dienst, meer verantwoordelijkheden

ArboNed bestaat 25 jaar. In die tijd nam ze ArboDuo over en is ze actief bezig met gezond en veilig werken in de bouwsector. Ze blikt terug hoe de sector is veranderd maar kijkt ook vooruit. Want waar gezondheid en leefstijl belangrijker zijn geworden, liggen er ook uitdagingen op het gebied van veiligheid en verantwoordelijkheid.

“De bouwsector is een traditionele sector” vertelt Gert-Jan Oude Aarninkhof, Hoger Veiligheidskundige bij ArboNed. “Toch gebeurt er veel. Fysieke belasting op de bouwplaats neemt af door gemaakte regels, veranderende werkzaamheden en slimmere technieken. En niets is zo dynamisch als de bouwplaats. Er is elke dag een andere situatie die je veilig moet houden. Daar zit ook de uitdaging voor de uitvoerder.” Oude Aarninkhof voert onder andere Risico-inventarisaties en –evaluaties (RI&E) uit, bezoekt bouwplaatsen op verzoek, begeleidt bij VCA en voert werkplekonderzoeken uit. Dat laatste gebeurt naar aanleiding van onder andere een PAGO/DIA of open spreekuur. “Ik kijk op de werkvloer hoe het werk beter of gemakkelijker kan, met bijvoorbeeld adviezen, aanpassingen of hulpmiddelen.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Ook Gert-Jan Klanderman, branchemanager Bouw & Transport ziet hoe de bouw de afgelopen 25 jaar is veranderd: “Er liggen een aantal interessante uitdagingen. Bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Bouwbedrijven maken steeds meer gebruik van een flexibele schil, doen dus minder met eigen mensen. Wie is dan voor wie verantwoordelijk als het gaat om veiligheid en preventie van ongevallen en verzuim?” Volgens Klanderman is het veiligheidsbewustzijn toegenomen, maar is het aantal dodelijke ongevallen op de bouwplaats nog steeds te hoog. “Wij zijn als partner van Bouwend Nederland, Volandis, verzekeraars en opleidingen voor de bouw dagelijks bezig met gezond en veilig werken. Er gebeurt veel meer dan 25 jaar geleden. Zo zijn er verschillende financieringsmogelijkheden voor werkgevers. Toch zie je ook dat werkgevers vaak voor een patstelling staan. ‘Gaan we gebruik maken van de PAGO/DIA, of zorgen we ervoor dat de klus tijdig geklaard wordt?’ is een dilemma dat vaak voorkomt”, aldus Klanderman.

Oude Aarninkhof ziet dat in de praktijk, maar benoemt ook de stappen die gezet worden. “De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat we meer terug moeten naar de oude situatie met één hoofdaannemer die veiligheid in zijn portefeuille heeft. En vanuit het Veiligheids- & Gezondheidsplan heeft de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid over met welke aannemer hij een contract neemt wat betreft veiligheid. Vroeger keek hij hoofdzakelijk naar de goedkoopste, maar nu zal er ook naar hem gekeken worden als er een ongeval plaatst vindt. Dat is nu wel een trend.”

25 jaar verzuimcijfers

ArboDuo is sinds 1 januari 2008 onderdeel van ArboNed. In die jaren zijn er veel data verzameld. ArboNed en ArboDuo leveren daarvoor statistieken aan bij het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Klanderman: “We weten dat de bouwvakker langer moet werken en zien weinig nieuwe bouwvakkers instromen. Vergrijzing dus. In onze cijfers zien we dat oudere werknemers niet vaker uitvallen, maar als ze uitvallen, duurt het langer voordat ze weer aan het werk zijn. We kunnen ook voorspellen hoe lang iemand uitvalt als we zien dat hij met psychische klachten uitvalt. Interessante data, die we nu ook inzetten voor onze verzuimbegeleiding, om mensen sneller en duurzaam aan het werk te krijgen én om uitval te voorkomen.” Gezonde en vitale werknemers verzuimen minder, dus voert ArboDuo onder andere leefstijlprogramma’s uit rondom bijvoorbeeld gezonde voeding of minder roken.

Komende 25 jaar

En zo ziet Klanderman de komende 25 jaar positief in: “Met onze samenwerkingspartners voelen wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de bouw gezien wordt als een mooie sector om in te werken. Wij kunnen daarin ondersteunen door de mensen in die sector gezond te houden en te zorgen dat ze ‘s avonds veilig thuiskomen. En nog belangrijker: dat we samen werken aan een positief imago van deze prachtige sector. Dat bevordert de instroom.” De PAGO/DIA is daarbij onmisbaar, vindt Oude Aarninkhof: “Zonder deze onderzoeken ben ik bang dat de bouw de voorsprong kwijtraakt op de mogelijkheid gezond en veilig te werken.”

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via voordeel@bouwendnederland.nl of 079 3 252 166.Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst