Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Door Edgar van Niekerk , 15 juli 2019

Subsidie energiebesparing eigen huis weer open

Op vrijdag 28 juni 2019 is bekend gemaakt dat na een tijdelijke stop, de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) weer opengaat voor eigenaar én bewoners. De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. Lees ook het nieuwsbericht.

De SEEH stimuleert de eigenaar én bewoner van een woning energie te besparen. Wil een eigenaar én bewoner hiervoor in aanmerking komen, dan moet deze minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Na uitvoering en betaling vraagt de eigenaar én bewoner de subsidie aan.

Voorwaarden

Voorwaarde is verder dat:

  • de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning;
  • voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH;
  • de maatregelen voldoen aan de gestelde voorwaarden;
  • de uitvoering plaats vindt nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats.

Heropening SEEH voor eigenaar én bewoner

RVO.nl voert deze subsidieregeling uit. Wij verwachten dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Bij de publicatie publiceren wij meer informatie over de regeling. Bijvoorbeeld informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces.

€ 84 miljoen subsidie beschikbaar

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar én bewoner € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Urgenda-zaak

De SEEH voor eigenaar én bewoner voeren we uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze heropening van de regeling komt de regering tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot snel vermindert. Energiebesparing in de gebouwde omgeving helpt daarbij.

Save the date

Op donderdagmorgen 29 augustus 2019 organiseert RVO een voorlichtingsbijeenkomst voor bouwbedrijven, gemeenten, en andere stakeholders in de Jaarbeurs in Utrecht. Er wordt dan een toelichting gegeven op de inhoud van de regeling en de belangrijkste do’s en dont’s rond het aanvragen van de SEEH subsidie.

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst? Stuur dan een mail aan RVO.nl onder vermelding van ‘SEEH voorlichtingsbijeenkomst’.


DUURZAAMHEID

Over de auteur

E.J. (Edgar Joost) van Niekerk

Beleidsadviseur Marktaangelegenheden