ALV+Bijeenkomst met Frans Goenee als spreker!

Door Saïda Sanoussi , 22 juli 2019

ALV+Bijeenkomst met Frans Goenee als spreker!

Beste leden,

Maandag 9 september organiseer ik samen met het bestuur een ALV en ledenbijeenkomst, waar het thema Sociale Innovatie centraal staat.

Op een inspirerende locatie, welke wij binnenkort bekend zullen maken, neemt Frans Goenee, Inspiratiemanager bij de Efteling, jullie mee in het denken van concept naar idee en hoe uw medewerkers dit idee tot uiting brengen in en buiten de organisatie.

 Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt de Algemene Ledenvergadering plaats (ALV), waarin onze voorzitter Yvonne van der Hulst de stand van zaken binnen de afdeling met jullie deelt, waarin ik (Saïda Sanoussi) een presentatie geef over mijn rol als verenigingsmanager en wij de nieuwe bestuursleden aan jullie voorstellen.

De ALV is van 15.00 t/m 16.00 uur en het overige programma t/m 19.00 uur met als afsluiting een diner.  

Ik wil jullie vragen de datum vast in uw agenda te zetten en u aan te melden via s.sanoussi@bouwendnederland.nl. Gelieve door te geven bij welke onderdelen van het programma u aanwezig bent en of wij rekening dienen te houden met eventuele allergieën en/of dieetwensen.

Samen met u gaan wij er een inspirerende dag van maken! Wij kijken er erg naar uit en hopen dan ook u allen te verwelkomen.

Hartelijke groeten,
Yvonne van der Hulst en Saïda SanoussiOver de auteur

S. (Saïda) Sanoussi

Verenigingsmanager