Nieuwe handreikingen in kader van de actieagenda Beter Aanbesteden

Door Jos van Alphen , 23 juli 2019

Nieuwe handreikingen in kader van de actieagenda Beter Aanbesteden

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eerder het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen. Doel van het initiatief is om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. In dit kader hebben leden en medewerkers van Bouwend Nederland eerder deelgenomen aan regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gingen. De uitkomst: een actieagenda met 23 verbeterpunten. Met twee nieuwe handreikingen – Nader selecteren en Gefaseerd contracteren – geven we nu invulling aan punt 11 en 12 uit de actieagenda.

Handreiking Nader selecteren

De handreiking  Nader selecteren kent vijf gouden regels als vertrekpunt:

1) Alleen als het echt nodig is
» Overweeg de onderhandse procedure.
» Overweeg geen maximum aantal.

2) Vinger aan de pols
» Zorg voor actuele kennis van de markt.

3) Tijdig en transparant
» Geef direct alle relevante informatie.

4) Niet loten, niet discrimineren
» Voorkom onnodige teleurstellingen.

5) Ruim baan aan inschrijvers
» Niet alle aanmelders zijn inschrijvers.
» Selecteer de inschrijvers!

Deze regels geven uiting aan de oproep om de markt zichzelf te laten selecteren en bedrijven die willen inschrijven geen onnodige beperkingen op te leggen.

Download hier de handreiking Nader selecteren »

Handreiking Gefaseerd aanbesteden

De publicatie Gefaseerd aanbesteden beschrijft hoe de aanbesteding van samenwerkingsvormen als het bouwteam kan worden georganiseerd. Aanbestedende diensten zijn daar zeer in geïnteresseerd, maar hebben behoefte aan een beschrijving die hen de weg wijst. Deze publicatie presenteert de belangrijkste stappen en aandachtspunten op overzichtelijke wijze.

Download hier de handreiking Gefaseerd aanbesteden »


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN

Over de auteur

J.F.M. (Jan) van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht