Marktdialoog aanleg N33 - 19 september 2019

Door Redactie, 30 juli 2019

Marktdialoog aanleg N33 - 19 september 2019

Op 26 augustus 2015 heeft de minister van I&M de startbeslissing ‘Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam’ ondertekend. Dit was het startsein voor de Verkenningsfase van het project, dat als doel heeft de bereikbaarheid van deze regio te verbeteren, en zo bij te dragen aan de economische ontwikkeling, duurzaamheid en leefbaarheid van dit gebied. Daarnaast zorgt realisatie van het project voor een verbetering van de verkeersveiligheid van de weg.

Het betreft: Tenderned nr. 231531: RWS zaaknr. 31127077 – Aanleg N33 Marktdialoog

Doelen

Het project Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam heeft twee doelen:

  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar de Eemshaven via de N33 Midden zodanig dat dit bijdraagt aan de versterking van de regionale economie en leefbaarheid van de regio.
  • De verkeersveiligheid op de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam zodanig te verbeteren dat in 2030 wordt bijgedragen aan de landelijke streefwaarden voor verkeersveiligheid.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke ambitie bij de verdubbeling van de N33 Midden. Samen met de omgeving wordt er gekeken naar kansen op dit gebied. Er wordt ingezet op de thema’s circulaire economie, energie, ecologie & biodiversiteit en sociale relevantie. Er worden diverse bijeenkomsten met specialisten georganiseerd om hier invulling aan te geven. We zoeken actief waar we waarde kunnen toevoegen, want de verdubbeling van de n33 is meer dan asfalt. Daarom luidt onze slogan; Meer weg, meer waarde

Projectorganisatie

Rijkswaterstaat en provincie Groningen hebben een gezamenlijke projectorganisatie ingericht. Hierin zijn beide organisaties vertegenwoordigd. Bij de uitvoering van het werk wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen beide organisaties met als criterium ‘best for project’. Op deze manier wordt het beste van de twee organisaties gecombineerd. Dit levert een dynamische werkomgeving op waarin we veel van elkaar leren.

Klik op de volgende link voor meer informatie https://www.n33midden.nl/


AANBESTEDEN

Contactpersoon bij dit bericht

Alja Vos

Adviseur Sociale Zaken en Arbeidsmarkt