Save The Date: Training Wet Kwaliteitsborging en Projectexcursie

Door Saïda Sanoussi , 30 juli 2019

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

 Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseren wij als Regio Randstad Zuid een bijeenkomst met een uitgebreid programma. Eerst volgt u de training, waar u krijgt uitgelegd wat de Wet Kwaliteitsborging inhoudt, welke gevolgen dit heeft voor uw bedrijfsvoering en hoe u zich zo goed mogelijk op de inwerkingtreding kunt voorbereiden. Ook lichten we toe op welke ondersteuning vanuit Bouwend Nederland u kunt rekenen.

Na de training bezoeken wij een spectaculair project, waar wij u later meer over vertellen. De projectleider hiervan zal ons een rondleiding geven terwijl er meer wordt verteld over de bouw van het project. Wij sluiten dit af met een diner, waar wij gezamenlijk nog napraten over deze interessante dag!

De training bestaat uit een webinar en een voorlichtingsbijeenkomst.

De data voor uw afdeling zijn:
- 11 september van 15.00 uur t/m 16.00 uur: Webinar
- 1 oktober van 14.00 t/m 16.00 uur: Informatiebijeenkomst WKB
- 1 oktober van 16.30 t/m 18.00 uur: Projectexcursie
- 1 oktober vanaf 18.30: Diner

Voor het webinar kunt u zich opgeven via deze link.

Om u aan te melden voor de training kunt u reageren op de mail die u ontvangt, of een email sturen naar Saïda Sanoussi (s.sanoussi@bouwendnederland.nl)

Daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op de themapagina van de Wet Kwaliteitsborging Bouw.Over de auteur

S. (Saïda) Sanoussi

Verenigingsmanager