Save The Date: Training Wet Kwaliteitsborging en Projectexcursie

Door Saïda Sanoussi , 30 juli 2019

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseren wij een bijeenkomst met een uitgebreid programma. We starten de bijeenkomst met de training Wet Kwaliteitsborging, waar u krijgt uitgelegd wat de Wet Kwaliteitsborging inhoudt, welke gevolgen dit heeft voor uw bedrijfsvoering en hoe u zich zo goed mogelijk op de inwerkingtreding kunt voorbereiden. Ook lichten we toe op welke ondersteuning vanuit Bouwend Nederland u kunt rekenen.

De bijeenkomst vindt plaats op een indrukwekkende locatie, waar wij tijdens de pauze van de training een rondleiding krijgen. Tijdens het tweede onderdeel wordt een presentatie gegeven over het project en horen wij alle ins en outs hiervan. We sluiten de dag af met een luxe borrel.

De training bestaat uit een webinar en een voorlichtingsbijeenkomst.

De data voor uw afdeling zijn:

- 11 september van 15.00 uur t/m 16.00 uur: Webinar
- 10 oktober van 14.00 t/m 16.00 uur: Informatiebijeenkomst WKB
- 10 oktober van 16.30 t/m 17.30 uur: Presentatie project
- 10 oktober vanaf 17.30 borrel

Voor het webinar kunt u zich opgeven via deze link.

Om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst kunt u reageren op de mail die u ontvangt, of een email sturen naar Saïda Sanoussi (s.sanoussi@bouwendnederland.nl ).

Daarnaast kunt u ook een kijkje nemen op de themapagina van de Wet Kwaliteitsborging Bouw.Over de auteur

S. (Saïda) Sanoussi

Verenigingsmanager