DigiDealGo: vaart maken met digitalisering in de hele keten

Door Redactie, 01 augustus 2019

DigiDealGo: vaart maken met digitalisering in de hele keten

Veel bouw- en infrabedrijven zijn bezig met digitalisering, maar de onderlinge uitwisseling van digitale gegevens hapert nog weleens. Met de ondertekening van de DigiDealGO hebben 37 organisaties in april het startsein gegeven voor het vloeiend uitwisselen van data in de hele bouwketen. “Digitalisering is een gegeven, dus laten we dan zorgen dat we zélf aan het stuur zitten.”

Loopt de bouwsector achter met digitaliseren? Ja en nee, zegt Paul Schumacher, adviseur bij Bouwend Nederland. “Al jarenlang investeren bouwbedrijven miljoenen euro’s in digitalisering. Er zijn koplopers, veel bedrijven die de kat uit de boom kijken en een groep die nog niet met digitalisering bezig is. De actieve bedrijven zijn aan de slag met digitalisering in hun eigen bedrijf. Ieder maakt daarbij verschillende keuzes. Dat bemoeilijkt het onderling uitwisselen van data. Dat wordt steeds meer een knelpunt omdat bij een bouwproject nu eenmaal meerdere partijen betrokken zijn die informatie met elkaar delen.”

Totaal datapakket

Door die moeizame uitwisseling van data gaat er heel wat potentiële efficiencywinst verloren, stelt Schumacher. “Bovendien: opdrachtgevers zullen in de nabije toekomst steeds vaker vragen om een digitaal bestand met alle data van het bouwwerk. Zie dat maar eens voor elkaar te krijgen als je met
een serie partners hebt samengewerkt, ieder met een eigen digitaal systeem.”

Eén digitale taal

Kortom: de behoefte aan een vloeiende uitwisseling van data, is groot. Dat is precies waarom 37 partijen in april de Digitaliserings Deal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO) ondertekenden. “Niet alleen tussen marktpartijen als architecten, aannemers en installateurs moet er soepele uitwisseling van digitale informatie zijn, maar ook met overheden, opdrachtgevers en intermediaire organisaties als kennisinstellingen of het Kadaster.

Dat zijn allemaal werelden op zich met elk hun eigen taal en hun eigen digitale systemen. Het is een ingewikkelde klus om te werken aan één taal en soepele onderlinge uitwisseling. Maar een bouwsector die niet kan borgen dat data vloeiend uitgewisseld kunnen worden, schiet zichzelf in de voet. Digitalisering is een gegeven, dus laten we zorgen dat we niet alleen op bedrijfs- maar ook op sectorniveau zélf aan het stuur zitten.”

Digiteam

Partijen uit de hele bouwketen, waaronder Bouwend Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, Techniek Nederland, BNA, TNO en enkele grote gemeenten hebben hun handtekening onder de DigiDealGO gezet. Schumacher: “Binnenkort haken de provincies aan en we verwachten nog meer ondertekenaars de komende jaren.” Het zogenoemde Digiteam, waar Schumacher deel van uitmaakt, buigt zich momenteel over de uitwerking van de deal. Daarbij gaat het om complexe thema’s als toegankelijkheid en eigenaarschap van data en het gemeenschappelijk gebruik van open standaarden. “Uitgangspunt is dat we eerst kijken wat er al is op het gebied van digitalisering en hoe we dat efficiënt kunnen gebruiken of doorontwikkelen. De DigiDealGO is niet bedoeld om nieuwe systemen van bovenaf op te leggen, maar als een soort onderlegger die bestaande systemen met elkaar verbindt. Uiteindelijk moet ieder bedrijf z’n eigen keuzes kunnen blijven maken én zich met die onderlegger moeiteloos kunnen verbinden met andere partijen.”

Bouwend Nederland ondersteunt tegelijk de eigen leden in hun digitaliseringswensen. “Met onze
Ledengroep Digitalisering, waarin koplopers zich verenigd hebben, ontwikkelen we programma’s en activiteiten om alle leden te ondersteunen. Zo leggen we stap voor stap de verbinding tussen een deal die nu nog voor velen abstract is en de praktijk van iedere dag.”

Hoe gedigitaliseerd bent u?

Dit voorjaar verscheen het onderzoeksrapport Onderweg naar een Digitale Bouw, gemaakt in opdracht van Bouwend Nederland. Onderzocht werd onder meer hoe gedigitaliseerd bouwbedrijven zijn en in hoeverre ze daarvoor openstaan. Daaruit kwamen de volgende percentages naar voren:

Meer informatie?


INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN

Contactpersoon bij dit bericht

Paul Schumacher

Plaatsvervangend Directeur Beleid & Vereniging