'Goed voorbereid aan tafel bij de gemeente'

Door Redactie, 01 augustus 2019

'Goed voorbereid aan tafel bij de gemeente'

Bouwend Nederland treedt regelmatig in overleg met gemeenten in Zuid-Holland. Om deze gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen (GBIO) en onze lobby effectiever te maken, organiseert de regio Randstad Zuid in 2019 strategische sessies. Hierin geven de leden aan waar zij in praktijk tegenaan lopen.

Wouter Saes, Adviseur Markt en Overheid bij Bouwend Nederland, is initiatiefnemer van de strategische sessies voor de regio Randstad Zuid. “Ik werk nu bijna een jaar bij Bouwend Nederland en zocht naar een manier om onze lobby bij de gemeenten zo effectief mogelijk te maken. Ik wil weten wat er bij leden binnen een gemeente speelt. Door dit vóór een GBIO aan onze leden te vragen, kan ik het gesprek met de gemeenten doelgerichter insteken. We brengen concrete punten in en denken alvast na over oplossingen die de samenwerking kunnen verbeteren.”

Niet klagen

De eerste strategische sessies in de regio zijn enthousiast ontvangen. Ze leverden ook direct waardevolle informatie op, zegt Saes. “In Dordrecht, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer waren de eerste sessies. De onderwerpen die aan bod kwamen, waren zeer divers. Soms gaat het over kleine dingen, maar er kwamen ook grotere zaken aan bod, die direct invloed hebben op het functioneren van bedrijven.” Saes onderstreept wel dat het niet de bedoeling is te klagen. “We kijken ook nadrukkelijk naar onze eigen rol, als verbinder van de politieke ambitie en de dagelijkse praktijk van
onze leden.”

Stapeling van ambities

In Dordrecht, Katwijk en Leiden is een groot punt van zorg de ‘stapeling van ambities’ bij bouw- en infraprojecten. Saes: “Gemeenten vragen steeds meer, onder andere op het gebied van duurzaamheid en omgevingsmanagement. Tegelijkertijd moeten de woningen betaalbaar blijven en gericht zijn op het sociale- en middensegment.” Financieel is dit vaak onhaalbaar. En in de infra maakt het aanbestedingen onaantrekkelijk. “We willen de gemeente helpen heldere keuzes te maken in de ambities per project. In Zoetermeer zetten we bijvoorbeeld in op de vertaalslag van de gemeentelijke bouwagenda naar concrete plannen.”

Eén loket inrichten

Een ander voorbeeld betreft de uitgifte van vergunningen. Tijdens de sessie voor Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer gaven deelnemers aan dat een groot deel van de aangevraagde vergunningen wordt afgewezen. “Dat zorgt voor vertraging en het werkt demotiverend omdat niet altijd duidelijk is wat de gemeente precies wil. Om dit proces te stroomlijnen, gaan we de gemeente vragen om één loket voor de aanvraag van vergunningen. Daar kunnen onze leden terecht met vragen. Bovendien is er dan directe communicatie, waardoor de gemeente beter kan aangeven wat ze willen. Dit helpt bouwbedrijven om complete aanvragen in te dienen en de procedure te versnellen.”

Lees verder in het katern van Regio Randstad Zuid in het verenigingsmagazine BNL »


WONINGMARKT INFRAMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Wouter Saes

Adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Zuid