Jos Timmermans: van bouwer naar wethouder

Door Redactie, 01 augustus 2019

Jos Timmermans: van bouwer naar wethouder

Jos Timmermans maakte vorig jaar een bijzondere carrièreswitch: na jarenlang werkzaam in de infrascector is hij nu wethouder in de gemeente Beekdaelen. Waarom koos hij voor die loopbaanverandering? Wat neemt hij mee aan ervaring? “In de bouw heb ik geleerd om de juiste mensen met elkaar te verbinden.”

Jos Timmermans heeft jarenlange ervaring in de infrasector. In de jaren ‘80 nam hij - samen met andere broers - het Limburgse bedrijf van zijn vader Piet over. Als directeur kreeg hij de leiding over een bedrijf dat uitgroeide tot een belangrijke speler in infratechniek, kunststoftechniek en grondtechniek: Timmermans Infra. “We werkten voor overheden, industriële en petrochemische bedrijven zoals DSM, maar ook bouwbedrijven en waterschappen. Wij hebben bijvoorbeeld op elke waterzuivering in Limburg en Noordrijn-Westfalen gewerkt, rioolstelsels entransportleidingen voor chemische vloeistoffen aangelegd.”

Doorstart

In 2012 maakte het bedrijf een succesvolle doorstart onder TIB Infra, waar Timmermans opnieuw directeur werd. Eigenlijk zou hij in 2018 met pensioen gaan, maar toen bleek dat er behoefte was aan een wethouder in toen nog Onderbanken, aarzelde hij geen moment om te solliciteren. “Een unieke ervaring waarbij je je maatschappelijke betrokkenheid kunt tonen. Bovendien was ik al politiek actief vanaf 1992 als CDA-bestuurslid, bestuursvoorzitter en vanaf 2010 raadslid in Onderbanken.” Als wethouder kreeg hij onder andere het sociaal domein en scholen in zijn portefeuille. “Onze burgemeester ging kort na mijn installatie met langdurig ziekteverlof en een maand later mijn collega-wethouder drie weken met vakantie. Toch is er in die laatste maanden nog heel veel in Onderbanken tot stand gebracht. Ik kijk er met veel genoegen op terug. Met een uitstekende kleine organisatie en een klein maar hecht team met veel ervaring en deskundigheid zijn bergen werk verzet.”

Profiteren

De gemeente Onderbanken is inmiddels als gevolg van een fusie opgegaan in de gemeente Beekdaelen. Timmermans is nu hier al een tijdje wethouder, en ook dat bevalt hem uitstekend. Hij heeft een uitdagende portefeuille en veel ruimte voor innovaties, met onderwerpen als energietransitie en duurzaamheid, maar ook mkb. “De kwaliteit en kunde in het college is groot, en college en raad vinden elkaar steeds vaker.”

Wat neemt hij mee aan ervaring? “Dat is vooral kennis. Denk aan kostendeskundigheid: wat kost een project bij welke grootte? Wat zijn de risico’? Ook heb ik in de bouw geleerd om nieuwe teams aan te sturen en de juiste mensen met elkaar te verbinden.”

Verschillen

Natuurlijk ervaart Timmermans ook verschillen in werken bij een gemeente of bouw/-infrabedrijf. “Bij de gemeente is de maatschappelijke betrokkenheid nog breder. Dat is fantastisch. Je hebt met veel mensen te doen, en ook met verschillende uitvoeringsorganen. Denk aan politie, brandweer, Belastingdienst et cetera. Ook ben je echt bezig met visievorming voor je dorp en platteland. Wat me ook opvalt: de gemeente wenst doorgaans minder risico’s te nemen. Onduidelijkheden moet je aan de voorkant wegnemen zodat de raad, burger en bedrijfsleven precies weten waar ze aan toe zijn.”

Meer verschillen

Timmermans ziet meer verschillen, bijvoorbeeld rondom projecten. “De bouw is gericht op de uitvoering van projecten. De gemeente richt zich ook op projecten, maar hier zijn de doorlooptijden een stuk langer dan dat we in de bouw gewend zijn. Je hebt bij projecten nu eenmaal te maken met regelgeving, inspraaktermijnen et cetera. Het bestuur is duaal, met het college als uitvoerend orgaan en de raad die de kaders stelt. Dit zorgt voor een lager tempo dan ik in de bouw gewend was, en dat mis ik wel. Ook mis ik het soms dat je niet op eigen initiatief met budget een project kunt starten en uitvoeren. Bij de overheid zijn die verantwoordelijkheden, begrijpelijk, veel meer verspreid.”

Gelukkig is de bouwsector niet helemaal uit beeld verdwenen, stelt de wethouder. Timmermans denkt dat de gemeente goed kan samenwerken met de sector. “De gemeente kan profiteren van kennis van bouwmethoden, luchtkwaliteit in gebouwen, transport van energie en alternatieve manieren van energieopwekking. De bouw kan op zijn beurt profiteren van overheidskennis, bijvoorbeeld qua participatie. Denk aan hoe je mensen met een beperking deel kunt laten nemen aan de samenleving.”

Werk aan de winkel

Er is in Beekdaelen in ieder geval genoeg werk aan de winkel de komende jaren. “Beekdaelen duurzaam maken is de belangrijkste opgave. We willen in 2040 energieneutraal zijn, tien jaar eerder dan de landelijke norm. Verder willen we anticiperen op de optimalisatie van het woningbouwprogramma. Beekdalen heeft te veel eengezinswoningen, en daar staat een grote behoefte aan zorgwoningen, woningen voor kleine gezinnen en alleenstaanden tegenover. Ook zijn er veel infraprojecten in uitvoering. Kortom ook voor de bouwsector voldoende werk aan de winkel, en voor mij volop inspiratie als wethouder!

Meer uit weten uit de regio? Lees ook het regiokatern uit het verenigingsmagazine BNL »