PAS – Nieuwsupdate

Door Anne-Marie Frissen , 19 augustus 2019

PAS – Nieuwsupdate

Sinds de uitspraak van de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof op 19 mei jl. is er een hoop gebeurd. In ons nieuwbericht van 9 juli was het standpunt van Bouwend Nederland te lezen. Voorop staat dat Bouwend Nederland de regering vraagt zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor lopende projecten.
Bouwers, opdrachtgevers én vergunningverlenende instanties moeten weten waar ze aan toe zijn.

Zo is er een overzicht nodig van bewezen maatregelen waarmee de stikstofneerslag kan worden teruggedrongen. Deze maatregelen kunnen dan verwerkt worden in projecten. Gemeenten en provincies moeten alle zeilen bij zetten om projecten te beoordelen en vertraging of uitval van projecten zoveel mogelijk te beperken. Duidelijkheid vanuit het Rijk kan hen daarbij helpen.

Noodmaatregelen
Als een project stilligt kan dat grote gevolgen hebben. Zo kunnen nieuwbouwprojecten vertraging oplopen, of zelfs helemaal van de baan raken. In een krappe woningmarkt is dat desastreus. Ook broodnodige infraprojecten moeten kunnen worden uitgevoerd, om de bereikbaarheid en doorstroming in Nederland te garanderen. Tot slot levert onzekerheid over het al dan niet doorgaan van projecten, of een tijdelijke stop, bouwbedrijven problemen op in hun bedrijfsvoering. Als blijkt dat door de uitspraak van de Raad van State dit soort problemen ontstaan, dan zijn noodmaatregelen nodig, eventueel in de vorm van noodwetgeving.

Daarnaast moet wat Bouwend Nederland betreft het Rijk hard werken aan een structurele oplossing. Goed bestuderen van rechtspraak van vóór 2015 kan hierbij helpen; voor het PAS lukte het immers ook om projecten door te laten gaan.

Update
Zowel voor als achter de schermen is er sinds 9 juli veel werk verzet. Zo neemt Bouwend Nederland deel aan de taskforce stikstofproblematiek van VNO-NCW. Ook sluiten we aan bij ambtelijke werkgroepen die aan de slag zijn met de PAS. Eén van de resultaten die deze werkgroep heeft opgeleverd is een lijst van veel gestelde vragen (FAQ’s) over de gevolgen van het niet langer kunnen toepassen van het PAS.

Veel gestelde vragen over de gevolgen PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof)

Verder heeft BNL actief het nieuws opgezocht om zijn standpunt inzake het PAS uit te kunnen dragen. Dit gebeurde onder meer op NPO Radio 1 en in diverse kranten.

Twitter Bouwend Nederland

Nieuwbouw stokt door stikstofuitspraak: 'Als dit doorgaat, ligt Nederland straks plat'

'Bespottelijk dat stikstof woningbouwproductie bedreigt, kom met noodwet'


Adviescollege Stikstofproblematiek
Er is een Adviescollege Stikstofproblematiek opgericht, onder leiding van Johan Remkes. Dit adviescollege onderzoekt de ontstane situatie rondom de stikstofproblematiek en moet met oplossingen komen voor zowel de korte als de lange termijn. Bouwend Nederland verwacht dat het College eind september met een advies voor de korte termijn komt; over ongeveer een jaar komt het College met een advies voor de lange termijn.

Melden knelpunten en vertraagde projecten
Tot slot roepen we graag nogmaals op om knelpunten en vertraagde projecten als gevolg van de uitspraak van de Raad van State te melden via ons meldpunt op advies@bouwendnederland.nl Inzicht in de omvang van de vertraging helpt ons in onze belangenbehartiging voor u.


WETGEVING

Over de auteur

Anne-Marie Frissen

Contactpersoon bij dit bericht

Anne-Marie Frissen

Belangenbehartiger Infrastructuur