Veiligheidsdilemma's in aanbesteden centraal tijdens Marktdag Den Haag 12 september

Door Hessel Heins-Wunderle , 20 augustus 2019

Veiligheidsdilemma's in aanbesteden centraal tijdens Marktdag Den Haag 12 september

De Gemeente Den Haag, Bouwend Nederland en MKB Infra organiseren op 12 september de jaarlijkse marktdag: "De markt zijn we samen". Tijdens deze jaarlijkse gezamenlijke marktdag van Bouwend Nederland, MKB Infra en Gemeente Den Haag gaan de gemeente Den Haag en marktpartijen in gesprek om tot meer onderling begrip en betere samenwerking te komen.

Concurrentie op veiligheid? Niet meer van deze tijd! Alleen in de praktijk gebeurt het ongewild soms toch. Maar ook andere dilemma's t.a.v. veiligheid voor opdrachtnemers en opdrachtgevers komen tijdens de gezamenlijke marktdag 'De Markt zijn we Samen' op 12 september aan bod. Dit jaar staan de thema's Veiligheid en SROI 2.0. centraal. U komt toch ook?

Programma

8.30 uur Inloop

9.15 uur Opening door Albert Martinus (MKB Infra), Dennis van der Werff (Bouwend
Nederland) en Noortje de Geus (Gemeente Den Haag)

9.30 uur Veiligheid door de bril van de opdrachtnemer.
Welke dilemma’s heeft de opdrachtnemer?
presentatie Gabriel van der Velde – De Wilde Ingenieurs groep

9.45 uur Veiligheid door de bril van de opdrachtgever.
Welke dilemma’s heeft een opdrachtgever?
presentatie Christian Schaap (teamhoofd Dienst Stadsbeheer Cluster Integraal Uitvoeren)

10.00 uur Wat kunnen wij gezamenlijk doen aan de dilemma’s rond Veiligheid?
Veiligheidsdilemma’s bediscussiëren in groepen met als doel aanbevelingen te formuleren

10.30 uur Inventarisatie gezamenlijke aanbevelingen

10.45 uur Pauze

11.00 uur SROI 2.0 en schaarste aan personeel
Hoe zorgen we voor hogere instroom in de sector, door SROI als preventie in te zetten. Zien we hier kansen in en wat heb je hiervoor nodig? Wat werkt wel en wat werkt niet?

Karin Yspeert en Matthijs de Jong van de Gemeente Den Haag gaan samen met Marja Pelzer (programmamanager Regiodeal “Weerbaar Zuidwest”) hierover met u in gesprek. Aan de hand van casuïstiek gaan we in op hoe SROI anders ingezet kan worden. Aan bod komen:

1) Actuele ontwikkelingen Gemeente Den Haag
En wat vinden marktpartijen hiervan?
2) Wat kunnen we doen om jongeren aan de sector te binden en instroom te vergroten met hulp van SROI? Wat werkt wel en niet? En hoe maak je het handhaafbaar?
3) Hoe belonen we opname van kandidaten binnen bedrijven?

Locatie & Aanmelden

Locatie:

ZZIIN Den Haag Centraal in Den Haag Centraal, Koningin Julianaplein 10 Den Haag.

U kunt zich tot uiterlijk 6 september aanmelden voor deze bijeenkomst via evenementen@bouwendnederland.nl  o.v.v. ‘de markt zijn we samen’.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID INFRAMARKT

Over de auteur

H.J. (Hessel) Heins-Wunderle

Regiomanager Randstad Zuid