Bouwend Nederland publiceert Handreiking "Betere communicatie bij aanbestedingen" voor de Actie Agenda Beter Aanbesteden

Door Jos van Alphen , 20 augustus 2019

Bouwend Nederland publiceert Handreiking "Betere communicatie bij aanbestedingen" voor de Actie Agenda Beter Aanbesteden

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. Medewerkers en leden van Bouwend Nederland hebben actief deelgenomen aan de regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in overleg gingen over de verbeterpunten.

De uitkomst: een Actieagenda met 23 actiepunten. Met de handreiking “Betere communicatie bij aanbestedingen” leveren wij de bijdrage voor actiepunt 19.

De publicatie “Betere communicatie bij aanbestedingen” geeft 10 praktische tips voor aanbestedende diensten en ondernemers.

1. Neem de tijd
    • Plan uitloop in, vraag extra tijd als dat nodig is
2. Ga direct aan de slag
    • Met vragen stellen/beantwoorden over de procedure
3. Hanteer proportionele voorwaarden
    • Stel aanpassingen voor als voorwaarden problemen geven
4. Stel duidelijke vragen
    • Om goede antwoorden te krijgen
5. Geef informatieve antwoorden
    • Waarschuw als een gegeven antwoord niet voldoet
6. Ga met elkaar in gesprek
    • Benut de meerwaarde van mondeling communiceren
7. Durf vragen op de valreep te stellen
    • Neem late signalen serieus, ze kunnen relevant zijn
8. Houd je kaarten niet tegen de borst
    • Vragen/informatie achterhouden is niet de beste strategie
9. Probeer klachten samen op te lossen
    • Met overleg bereik je meer dan een juridisch traject
10. Evalueer de aanbesteding
    • Leer wat de volgende keer beter kan

De tips beschrijven de inzichten die zijn opgedaan in twee workshops waarin aanbestedende diensten en ondernemers van stoel wisselden. De kernboodschap is dat zorgvuldige communicatie betere aanbiedingen oplevert en een goede samenwerking bij de uitvoering van de opdracht.

Download hier de Handreiking “Betere communicatie bij aanbestedingen”
Klik hier voor een overzicht van alle Beter Aanbesteden acties.


AANBESTEDEN

Over de auteur

J.F.M. (Jos) van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht