Bouwend Nederland roept om snelle oplossing impasse door PAS-uitspraak RvS

Door Redactie, 22 augustus 2019

Bouwend Nederland roept om snelle oplossing impasse door PAS-uitspraak RvS

De bouw en infra loopt potentieel 14 miljard euro omzet mis in de komende vijf jaar als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat blijkt uit een sectorrapport van ABN AMRO.

Volgens het rapport van de bank staat negen miljard euro omzet aan wegenbouwprojecten op losse schroeven en bedraagt het potentiële omzetverlies aan woningbouwprojecten 1 miljard euro per jaar.
De woningbouw kampt al met hoge bouwkosten en een gespannen arbeidsmarkt aldus ABN AMRO in het rapport. De bank vreest dat door de uitspraak de woningbouw nog verder vertraagt.

Onduidelijkheid

Volgens Bouwend Nederland toont dit rapport aan dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de toepassing van het PAS verstrekkend kunnen zijn. Vast staat in ieder geval dat de bouw- en infrasector enorm geraakt wordt. Het gevolg van de uitspraak is dat er voor veel projecten complete onduidelijkheid over de voortgang is. Deze onduidelijkheid zet een rem op broodnodige investeringen door bouw- en infrabedrijven in innovatie en uitbreiding van capaciteit. En dat heeft weer grote gevolgen voor de ambities van dit kabinet voor wat betreft de bouwopgaaf, de verduurzaming van de woningvoorraad en de mobiliteit. Dat is slecht nieuws voor alle woningzoekenden, weggebruikers en iedereen die zijn huis wil verduurzamen.

Bouwend Nederland ziet dat talrijke projecten worden stilgelegd. Projecten die woningen moeten opleveren, wegen berijdbaar moeten houden, gebouwen die zorg, onderwijs, sport mogelijk moeten maken. Kortom, gebouwen die Nederland hard nodig heeft. We moeten voorkomen dat deze projecten langdurige vertraging oplopen of zelfs helemaal gestaakt worden. Uiteindelijk kan het ertoe leiden dat de continuïteit van bouw- en infrabedrijven in gevaar komt.

Inzet Bouwend Nederland

Het kabinet moet haast maken met oplossingen. Eventueel tijdelijk via noodwetgeving. Het gaat om:

 1. Duidelijk (toetsings)kader
  Bouwend Nederland wil een snelle en eenduidige methode voor gemeenten en provincies waarmee ze kunnen beoordelen of projecten door kunnen gaan.
 2. Inzicht in de omvang
  Bouwend Nederland wil dat er snel inzicht komt in de getroffen projecten, zodat de precieze omvang van het probleem duidelijk wordt.
 3. Structurele oplossing
  Daarnaast moet het Rijk hard werken aan een structurele oplossing. Goed bestuderen van rechtspraak van vóór 2015 kan hierbij helpen; voor het PAS lukte het immers ook om projecten door te laten gaan.
 4. Overzicht bewezen maatregelen
  Daarnaast is een overzicht nodig van bewezen maatregelen waarmee de stikstofdepositie kan worden teruggedrongen. Deze maatregelen kunnen dan verwerkt worden in de projectplannen.
 5. Landelijk aanspreekpunt
  We vinden dat er een landelijk aanspreekpunt (helpdesk) moet komen waar overheden en bedrijven terecht kunnen met vragen.
 6. Onderscheid tussen tijdelijke toename en structurele uitstoot stikstof
  Het kan niet zo zijn dat een tijdelijke toename van stikstofdepositie als gevolg van het bouwen van een project een reden is om niet te bouwen. Anders komt er niets meer van de grond. De structurele stikstofdepositie die een project veroorzaakt zal moeten worden meegenomen in een bredere maatschappelijke afweging waarin de conflicterende belangen van verschillende stikstofdepositie veroorzakende activiteiten tegen elkaar zullen moeten worden afgewogen.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “Om te voorkomen dat broodnodige bouwprojecten volledig stilvallen, moet in alle wijsheid snel een oplossing gevonden worden. Nederland gaat anders op slot met alle gevolgen van dien voor iedereen die een woning zoekt, de weg op moet of voorzieningen nodig heeft. Zover kunnen we het niet laten komen”.

Uitspraak Raad van State

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor onder meer bouwactiviteiten mag worden gebruikt. Hierdoor dreigen niet alleen honderden bouw- en infraprojecten vertraging op te lopen. Er zijn al tientallen verleende vergunningen op basis van deze uitspraak vernietigd.

De uitspraak van de RvS inzake de toepassing van het PAS is relevant voor iedereen die uitstoot van stikstof veroorzaakt of betrokken is bij het verlenen van vergunningen zoals gemeenten en provincies.

Bekijk het persbericht van ABN AMRO >>Contactpersoon bij dit bericht

Anne-Marie Frissen

Belangenbehartiger Infrastructuur