Dronespecialisten nodig?!

Door Redactie, 26 augustus 2019

Dronespecialisten nodig?!

Drones zijn in de bouw- en infrasector in opkomst. Ze worden ingezet in de voorfase van het bouwproces, omdat je,veel beter dan met statistische meettechnieken alle facetten van een toekomstige bouwlocatie in kaart kunt brengen. Ook tijdens de bouw worden steeds vaker drones ingezet voor inspectie, logistiek en beveiliging.

Onderzoek

Een aantal ROC's in Nederland is nu aan het onderzoeken of er in 2020 een nieuwe kwalificatie rondom drones ontwikkeld kan worden, met als doel om er een mbo niveau 4 opleiding van te maken.Om naar het ministerie duidelijk te maken dat hier in diverse sectoren behoefte aan is, horen wij graag wat uw ervaringen zijn.Door het invullen van een korte vragenlijst kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de tot standkoming van een nieuwe opleiding. 

De vragenlijst is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die al actief met drones aan de slag zijn.

Vul de vragenlijst in >>


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING BEROEPSONDERWIJS EN HOGER ONDERWIJS

Contactpersoon bij dit bericht

Marieke van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt