Column Peter Glas | Klimaatbestendig bouwen: het nieuwe normaal

Door Redactie, 03 september 2019

Column Peter Glas | Klimaatbestendig bouwen: het nieuwe normaal

Ja, het klimaat verandert! Dat zien we nu al – en steeds vaker – om ons heen. In 2018 streden zware stormen, hoog water en clusterbuien om de eer. De zomer was de heetste en droogste in veertig jaar. Het maakt de ambitie om ons land klimaatbestendig en waterrobuust in te richten belangrijk. En urgent. Als deltacommissaris kan ik het daarom niet genoeg benadrukken: wemoeten aan de slag. En we moeten het samen doen.

toekomst vaker voor. Droog wordt droger. Nat wordt natter. Eén piekbui overleven we wel. Maar als wateroverlast structureel wordt, zorgt dat in onze steden voor ernstige schade en ontregeling. Doen we niets, dan is de potentiële schadepost tot 2050 zo’n 71 miljard euro. Die signalen moeten we serieus nemen. Door maatregelen te treffen die onze steden, huizen en bedrijven beter beschermen tegen extreem weer. Anders loopt de schade onherroepelijk op.

Groen en blauw

Ik zie vooral kansen in nieuwe ontwerpen voor stedelijke inrichting en vergroening in en rond woningen en gebouwen. Dat laatste ligt voor bouwend Nederland wellicht niet meteen voor de hand. Maar groen brengt een stad verkoeling en voorkomt uitdroging. En naast groen dan ook graag blauw! Steden moeten als sponsen gaan werken. Zodat we overtollig water met slimme bouw- en inrichtingsoplossingen kunnen vasthouden voor momenten waarop we het hard nodig hebben. Er zijn al voorbeelden. In Venlo is het nieuwe stadskantoor, met groene gevel, gebouwd volgens het cradle-to-cradle principe. En in Den Haag wordt de wijk Erasmusveld ontwikkeld: duurzaam, circulair én klimaatadaptief. Gemeente, hoogheemraadschap en de bouwsector werken hierin samen.

Klimaatadaptatie als standaard

Dáár moeten we naartoe: samenwerking. Tussen overheden, bedrijven, woningcorporaties, bouwers
en burgers. Met de bouwsector als voorloper. Ik weet dat u al nadenkt over innovatieve toepassingen in binnen- en buitenruimten van gebouwen. Neem naast duurzaamheid vanaf nu ook klimaatadaptatie als standaard mee. In de planning, het ontwerp, de realisatie: in de hele life cycle van alles wat u bouwt.
Risico’s spreiden Er is veel mogelijk. Overheden investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro extra in maatregelen om in steden, dorpen en op het platteland wateroverlast tegen te gaan. Dat is ook voor marktpartijen in de bouwsector interessant. Met de kanttekening dat we de risico’s die gepaard gaan met innovaties dan zo goed mogelijk spreiden. We doen het samen. Maar de bouwsector maakt het verschil door klimaatadaptatie zélf mee te nemen naar de markt. Klimaatbestendig bouwen als het ‘nieuwe normaal’. Dat draagt bij aan een gezonde toekomst. Van Nederland én de bouwsector.


DUURZAAMHEID