Startmotor geeft verduurzaming woningen een kickstart

Door Redactie, 29 augustus 2019

Startmotor geeft verduurzaming woningen een kickstart

Verduurzamen van huizen staat al jaren op de agenda van de Nederlandse woningcorporaties. De investeringen die daarvoor nodig zijn, zijn echter wel een uitdaging. Met de Startmotor, onderdeel van het Ontwerp Klimaatakkoord, stimuleert de overheid nu de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Volgens Marnix Norder, voorzitter van Aedes, is de Startmotor een kans om dit proces te versnellen. “Door nu met alle stakeholders schaalvergroting te realiseren, maken we échte slagen.”

Aan de slag

Norder: “Door nu de krachten te bundelen, en in één keer veel huizen aan te pakken, kunnen we de benodigde schaalgrootte realiseren. De Startmotor is een goede impuls en een tegemoetkoming in de kosten die we als corporaties maken. Maar dan moet deze wel gaan draaien. De tijd van praten is voorbij. Laten we aan de slag gaan. Ook als dat betekent dat de wet- en regelgeving nog niet helemaal klaar is. ‘Ja, maar…’ is geen optie meer. De tijd dringt.”

Aanbestedingen bundelen

Het creëren van de benodigde schaal is van belang om de kosten per huis te verlagen en innovatie te stimuleren. Dat vraagt op verschillende manieren samenwerking tussen de betrokken partijen. “Het is bijvoorbeeld verstandig als corporaties hun aanbestedingen zoveel mogelijk bundelen. Dat levert niet alleen een betere prijs voor de corporaties op. Ook de bouwsector krijgt zo de zekerheid om te kunnen investeren en innoveren.”

Als voorbeeld noemt Norder een aanbesteding van 2.000 woningen in Noord-Nederland die de komende vijf jaar verduurzaamd worden. Zo’n meerjarige opdracht geeft zekerheid over een langere periode. In de huidige hausse heeft dat misschien niet de prioriteit van alle bouwbedrijven, maar in een cyclische markt is het verstandig om vooruit te kijken.”

Innovatie uitlokken

De aanbesteding van grotere projecten lokt volgens Norder ook innovatie uit. “Het is de uitdaging om de bouwprocessen nog slimmer, sneller en efficiënter te maken. Daardoor dalen uiteindelijk ook de kosten. Dat kan zowel binnen de bouwsector als daarbuiten. Door nauw samen te werken met bijvoorbeeld installateurs of leveranciers van isolatie en warmtepompen krijgt verduurzaming de benodigde impuls. Dat hoeft overigens niet alleen op nationaal niveau, ook regionaal kunnen we daarin meters maken.”

Kwaliteit borgen

Intensievere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers is volgens Norder een succesfactor. “Als corporaties moeten we zo duidelijk mogelijk zijn over de uitvraag. Het is aan de bouwsector om het bouwproces zo goed mogelijk in te richten. Zo daalt de kans op faalkosten, waarmee een onnodige kostenpost verdwijnt.” De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt in ieder geval voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering van de bouwkwaliteit. Norder: “Verantwoordelijkheden zijn duidelijker vastgelegd en er is een goed kader voor samenwerking. De herziening van het huidige stelsel maakt de relaties tussen opdrachtgever en de bouwende partijen evenwichtiger. Het resultaat is een beter proces en een betere kwaliteit.”

Actieve rol pakken

Volgens Norder geeft de Startmotor de verduurzaming van de woningvoorraad een noodzakelijke impuls. “Het is wel van belang dat alle stakeholders, waaronder BNL, een actieve rol pakken. Alleen door samen te werken kunnen we de klimaatdoelen invullen. De Startmotor geeft de kickstart om het onderliggende proces te versnellen en zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar profiteren we allemaal van.”


DUURZAAMHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid