In gesprek met Edo Evers: 'We denken graag vanaf het begin van het proces mee'

Door Redactie, 03 september 2019

In gesprek met Edo Evers: 'We denken graag vanaf het begin van het proces mee'

In de BNL #2  vroeg Barend van Kessel aan Edo Evers, algemeen directeur van Timmerhuis Groep in Vriezenveen: “Hoe kun je de actieagenda Beter Aanbesteden onder de aandacht brengen bij gemeenten?” Zolang opdrachtgevers blijven kiezen voor aanbesteden op laagste prijs, is volgens Evers stevig lobbywerk van Bouwend Nederland noodzakelijk. Gemeenten en raadsleden moeten ervan overtuigd worden anders te werken, bijvoorbeeld met bouwteams. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede.

Net als Barend van Kessel zit Edo Evers in het bestuur van Infraplatform Oost. De actieagenda Beter Aanbesteden heeft hier de volle aandacht. “Op de aanbestedingsmarkt is er nog steeds honger, waardoor het prijsniveau over het algemeen veel te laag ligt. Dat leidt tot een ongezonde situatie. Ik geloof dat de toekomst ligt bij geïntegreerde contracten en samenwerken in bouwteams. Volgens mij ligt er een duidelijk taak voor Bouwend Nederland om met alle gemeenten in gesprek te gaan over de actieagenda Beter Aanbesteden. Gelukkig zie je de laatste tijd ook al meer opdrachtgevers die vroeg in het traject een bouwteam kiezen. Ik denk dat je naar een gezondere markt gaat als opdrachtgevers zoveel mogelijk afstappen van het aanbesteden op laagste prijs. Dat is namelijk vaak geen faire prijs, maar één die is ontstaan uit tijdelijk weinig werk voor personeel en machines.”

Alles onder één dak

De Timmerhuis Groep bestaat ruim veertig jaar en heeft vijftig vaste medewerkers. Evers is er sinds
2008 directeur-eigenaar. Van oudsher opereert het bedrijf in de weg- en waterbouw, maar de afgelopen jaren zijn er steeds meer ‘business units’ bijgekomen om klanten een totaalpakket te kunnen bieden. “We doen inmiddels ook sloopwerkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen en we hebben een eigen ingenieursbureau. De opdrachtgever heeft één aanspreekpunt voor al die verschillende werkzaamheden: van planontwikkeling tot onderhoud. Veel opdrachtgevers zien liever alles onder één dak, dan dat ze werken met allerlei losse bedrijven.”

Creatieve oplossingen

Het bedrijf wordt dan ook vaak gevraagd voor geïntegreerde opdrachten. Bijvoorbeeld het slopen van een bestaande wijk, vervolgens de bodem saneren en daarna nieuwe infra aanleggen. “Momenteel zijn we in Westerbork bezig met de herontwikkeling van een voormalig asielzoekerscentrum naar een aantrekkelijke villawijk. Bij dit project zijn alle businessunits van het bedrijf ingeschakeld.” Het werken in bouwteams is een speerpunt van de Timmerhuis Groep. “Driekwart van onze omzet komt uit bouwteams en samenwerkingen met andere marktpartijen. We denken graag vanaf het begin mee over creatieve oplossingen of over alternatieven. Iedereen strooit nu met kreten als innovatie en duurzaamheid, maar vooral in bouwteams is daar veel aandacht voor. De opdrachtgever krijgt er uiteindelijk een beter product voor terug.”


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE