Woondeal Zuidelijke Randstad: Versnel 100.000 woningen bouwen

Door Redactie, 03 september 2019

Woondeal Zuidelijke Randstad: Versnel 100.000 woningen bouwen

Tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio slaan de handen ineen om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen, zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die op maandag 3 juni 2019 is ondertekend. Erik Jan van Kempen, directeur-generaal Omgevingswet, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “We werken samen als één overheid, mede hierdoor komt er versnelling rondom het bouwproces.”

“Onder voorwaarden kunnen ook projecten onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen zodat tijdwinst kan worden geboekt. Dit is ook één van de maatregelen die staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad, denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van oude bedrijfsterreinen”, legt Van Kempen uit. “De regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties, de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de NEPROM ondersteunen deze afspraken.

De woondeals worden gesloten in de overspannen gebieden. Door deze samenwerking krijgen wij als Rijk goed scherp wat de lokale vraagstukken zijn. Zo kunnen wij gericht meehelpen met het zoeken naar oplossingen. Hiermee maak je een lokaal vraagstuk, nationaal.”

Vliegende Brigade

Betrokken minister Ollongren (BZK) stimuleert de versnelling in de zuidelijke Randstad met 550.000 euro voor kennis en personeel via de Vliegende Brigade die gemeenten ondersteunt bij de gebiedsontwikkeling. Bij de woondeal voor de zuidelijke Randstad hebben Rijk en regio bovenop de twaalf ontwikkellocaties, nog eens zes projecten geselecteerd waar versneld kan worden: Leiden (Lammenschanspark), Zoetermeer (Binnenstad), Rijswijk (Rijswijk-Buiten), Capelle aan den IJssel (Nieuw Rivium), Barendrecht (Stationsgebied) en Lansingerland (Wilderszijde).

Lokale vraagstukken

De nieuwste woondeal is na de woondeals met de gemeente Groningen en Stedelijk Gebied Eindhoven de eerste woondeal in de Randstad die de minister sluit met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Voor de zomer wil de minister nog meerjarige afspraken vastleggen met de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht. Van Kempen geeft aan dat iedere woondeal, zoals de gemeente Groningen en Stedelijk Gebied Eindhoven, maar ook de zuidelijke Randstad weer andere lokale vraagstukken heeft. “Dat maakt het interessant. In de ene gemeente staan veiligheid en leefbaarheid bovenaan, bij de andere is dat bijvoorbeeld omgaan met toeristische verhuur.”

Versnelling

Uitgangspunt is dat woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt en dat partijen zich inzetten voor de ontsluiting van deze gebieden met hoogwaardige OV-verbindingen. Het kabinet en G4-gemeenten werken daarom aan een Verstedelijkingsakkoord waarin onder andere afspraken komen over vernieuwende vormen van financiering van gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld door partijen die profiteren van de maatschappelijke opbrengsten van gebiedsontwikkeling te laten meebetalen. Van Kempen: “Voor de bouwbedrijven betekent het vooral dat de woondeal leidt tot versnelling. We werken niet tegen elkaar, maar met elkaar.”


MARKT