Ontbijtsessie 2e verkenning LeerWerkAkkoord Bouw - 10 september 2019

Door Redactie, 03 september 2019

Ontbijtsessie 2e verkenning LeerWerkAkkoord Bouw - 10 september 2019

Een gezamenlijke aanpak door bedrijfsleven, onderwijs en overheid moet antwoord geven op de mismatch op de arbeidsmarkt. Deze aanpak noemen we het Rotterdams LeerWerkAkkoord (LWA). De aanpak richt zich op de drie pijlers: “van school naar werk”, “van werk naar werk” en “(weer) aan het werk”. Zo krijgen én houden we meer Rotterdammers/werkzoekenden aan de slag. Met Rotterdam bedoelen we ook de regio.

Graag nodigen wij je uit voor een 2de ontbijtsessie op 10 september, van 07.30 tot 09.30 uur, op de Golfbaan Kralingen, Kralingseweg 200, Rotterdam.

2de sessie inhoudelijk

Doelstelling van deze 2de sessie is om de belangrijkste trends en ontwikkelingen te benoemen in de sector. Daarnaast wordt samen met sociale partners en werkgevers gezocht naar oplossingsrichtingen en of toekomstscenario’s op basis van de trends en ontwikkelingen. Dit is de uitwerking van de 2e sessie per pijler. Mogelijkheden per pijler:

Van school naar werk
- Meer bekendheid van de sector in basisonderwijs
- Loopbaanoriëntatie en stages VMBO én aansluiting VMBO en MBO
- BBL MBO
- Kinderen van statushouders
- Vroegtijdig schoolverlaters
- Gezamenlijk bedrijfsschool

Van werk naar werk
- Leven lang ontwikkelen en vitaliteit, incl. taalverbetering (laaggeletterdheid), schuldhulpverlening (ook preventief) binnen de betrokken partners en onderaannemers.
- Opleiden van praktijkbegeleiders, inhoudelijk en op sociaalvlak.
- Buddy’s op de werkvloer
- Loopbaanoriëntatie voor doorstroom in de sector of intersectoraal.

(weer) Aan het werk
- Aansluiting Hallowerk; snelle matching van werkzoekende uit bestand van UWV en gemeente.
- Statushouders
- Jobcarving
- Voorschakelprogramma
- 55+
- Participatiegroep
- Bestendiger maken van SROI plaatsingen.

Bespreekpunten

• Wat zijn de ambities van de partners?
• Waar willen we op inzetten?
• Wat hebben we nodig in welke fase; inrichting, uitvoeren, volhouden? Wie doet wat?
• Hoe gaan we dat samen organiseren en monitoren als partners?

Deze uitnodiging is opgemaakt vanuit VNO-NCW Rotterdam Rijnmond. Wil je hierbij aansluiten stuur mij dan een persoonlijk bericht via v.vanrossem@bouwendnederland.nl, Vera van Rossem, adviseur onderwijs en arbeidsmarkt Bouwend Nederland.


ARBEIDSMARKT ONDERWIJS EN OPLEIDING INSTROOM

Contactpersoon bij dit bericht

Vera van Rossem

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt Randstad Zuid