BNR Bouwmeesters: 70% van baggerwerk ligt stil door regels gevaarlijke stoffen

Door Redactie Bouwmeesters , 05 september 2019

BNR Bouwmeesters: 70% van baggerwerk ligt stil door regels gevaarlijke stoffen

Zowel het stikstofbesluit als de regels voor PFAS treffen niet alleen de droge bouw, maar ook de baggerindustrie. Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers en andere partijen schreven een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven om dit aan te kaarten. In de uitzending van maandag 2 september legt Edwin Lokkerbol aan Bouwmeesters uit wat het probleem is. 

Te gast was:

Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers.

Middeleeuwse dijk

Zoals iedere week neemt de gast zijn eigen bouwnieuws mee. Edwin Lokkerbol wijst er op dat de Diefdijk op de A2 afgelopen weekend was afgesloten: “Eens in de vijf jaar zorgen ze ervoor dat de contouren van de dijk uit de dertiende eeuw weer zichtbaar zijn. Het is mooi om te zien dat waterveiligheid al zo lang een belangrijke rol speelt in Nederland.”

Beste Baggeraars

Nederland heeft de beste baggeraars van de wereld. Bedrijven als Van Oord en Boskalis genieten wereldwijde bekendheid. Lokkerbol zegt dat dat komt door onze lange geschiedenis met het water. “Er is wereldwijd veel behoefte naar baggerexpertise”, verklaart Lokkerbol de grootte van onze bedrijven, “Maar we moeten niet vergeten dat ons land ook droog wordt gehouden door talloze kleine baggeraars en aannemers.”

Chemische stofjes

Net als de traditionele bouw ondervinden ook baggeraars nadelige gevolgen van het stikstofbesluit. “Bagger moet je ergens opslaan. Vroeger deden we dat voor een deel op het land van boeren, maar die willen niet meer vanwege het stikstofbesluit”, legt Lokkerbol uit.

Andere opslagplekken voor bagger zijn plassen en zandputten. Ook het opslaan in zandputten is tegenwoordig een probleem. “Twee jaar geleden is vast komen te staan dat chemische stofjes genaamd PFAS in de bodem zitten”, aldus de waterbouwer. PFAS is niet per se schadelijk, maar stoffen die deel uitmaken van PFAS, zoals PFOS en GenX, zijn dat mogelijk wel. Lokkerbol vindt dat de politiek overhaast maatregelen heeft getroffen: “Nog voordat we weten hoe schadelijk de stoffen zijn, heeft de staatssecretaris al besloten hele strenge normen te stellen. Er is meer onderzoek nodig naar deze stoffen, maar de huidige onderzoekscapaciteit is te klein om alles te onderzoeken.” Volgens Lokkerbol had de politiek beter eerst in kaart kunnen brengen wat de gevolgen voor de bedrijfstak zijn: “Maar wie weet blijkt dit over twintig jaar een terecht besluit”, nuanceert hij zijn woorden.

Grote gevolgen

De gevolgen voor de bedrijfstak zijn niet gering. Lokkerbol: “Ik denk dat ongeveer 70% van het baggeren stilligt.” Hoogheemraadschap Delfland baggert zelfs al ruim een half jaar niet meer. “Voor kleine slootjes is dat geen groot probleem, die moeten om de drie of vier jaar gebaggerd worden. Maar grote vaarwegen zijn een ander verhaal”, vertelt Lokkerbol. Over de vraag hoeveel dit de Nederlandse baggerindustrie kost, moet de waterbouwer even nadenken: Uitgaande van wat hij hoort vanuit de branche, doet hij een schatting van 200 miljoen euro. Toch vindt Lokkerbol niet dat de industrie lijnrecht tegenover de politiek staat: “Het is geen kwestie van het niet eens zijn met de normen. We zijn alleen bang dat als er geen duidelijkheid komt, dit banen gaat kosten.” Banenverlies is vooral een risico voor kleine baggeraars die maar enkele waterschappen als klant hebben.

Brief aan de staatssecretaris

Om de zorgen van de bouw-, GWW- en baggersector onder de aandacht van de staatssecretaris te krijgen, schreef de Vereniging van Waterbouwers samen met Bouwend Nederland en andere partijen een brief. “Wij vinden dat een aantal zaken versneld kan en moet worden”, stelt Lokkerbol. De Vereniging van Waterbouwers vindt onder andere dat er meer geld richting het onderzoek naar de reeds ingestelde norm moet worden gedaan. “Dan hebben we het over tien tot twintig miljoen euro. Vergeleken met de schade die we nu lijden, is dat niet veel geld”, verdedigt Lokkerbol dit verzoek. Daarnaast vindt Lokkerbol dat de staatssecretaris in gesprek moet met de provincies en de gemeenten: “Wij willen dat gemeenten sneller vergunningen verlenen en dat de onderzoekscapaciteit van laboratoria wordt uitgebreid. Bovenal moet het ministerie duidelijker communiceren over de norm.”

Lokkerbol noemt het van groot belang dat men met chemische stofjes omgaat op een manier die ook in de toekomst uitkomst biedt: “Onze wens op langere termijn is om te komen tot een algemene methodiek voor de omgang met niet-genormeerde stoffen, zodat stagnaties die nu optreden zo veel mogelijk worden voorkomen. Immers wie weet wat voor problemen een ander stofje over drie of vier jaar oplevert.”


GEVAARLIJKE STOFFEN DUURZAME BOUWPROCESSEN

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters