Ledenvoordeel: mantelvoordeel zorgverzekering aangepast

Door Redactie, 10 september 2019

Ledenvoordeel: mantelvoordeel zorgverzekering aangepast

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten de Zorgverzekeringswet aan te passen. De maximale collectiviteitskorting die verzekeraars op de basisverzekering mogen geven, wordt vanaf 2020 gehalveerd van 10% naar 5%. Ook het ledenvoordeel met Zilveren Kruis en Avéro wordt geraakt door deze wettelijke maatregel. De verlaagde maximale korting geldt alleen voor de basisverzekering, dus voor aanvullende pakketten kunnen zorgverzekeraars zelf bepalen hoe hoog de eventuele korting is.

Het verlagen van de korting leidt niet tot een hogere winst bij de zorgverzekeraar maar tot een lagere kostprijs van de zorgverzekering. In het premieverschil van 2020 ten opzichte van 2019 is deze ingreep een onderdeel. Met de verzekeraar en Aon hebben we afgelopen jaren reeds zorglading aangebracht. U kunt daar dus op meeliften.

Zorglading: alles uit de zorgcollectiviteit halen baat medewerker én werkgever

Het oorspronkelijke idee achter zorgcollectiviteiten is dat ze, conform de Zorgverzekeringswet, zouden moeten leiden tot een besparing op zorgkosten. Dat wordt ook wel zorglading genoemd. Bij onvoldoende zorglading kan de overheid besluiten (toets eind 2020) op dergelijke contracten geen collectiviteitskorting meer toe te staan.

Gezondere, langer inzetbare medewerkers en lagere zorgkosten

Bij het collectief aanbieden van een zorgverzekering is het belangrijk dat u het zorgaanbod positioneert als een integraal onderdeel van uw preventie- en gezondheidsbeleid; niet slechts als een verzekeringsvoordeel voor medewerkers. Zo krijgt de zorgverzekering een strategische rol en halen zowel u, de werkgever, als de medewerkers er veel meer uit.

Een zorgcollectiviteit gaat verder dan kostenbesparing

De werking van een zorgcollectiviteit gaat veel verder dan alleen het realiseren van een kostenbesparing op de Zorgverzekeringswet. Voor Bouwend Nederland leden is de verzekering geladen met het doel verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te verkorten. Volgens de verzekeraar voldoet de verzekering aan de zorglading zodat de 5% korting behouden kan blijven.
Voor veel individuele (met name kleinere) bedrijven is een branche initiatief de enige methode om uw werknemers korting te blijven bieden, zorglading aanbrengen vergt een forse investering. Voor leden met minder dan 5 verzekerden kan de 5% korting in stand blijven dankzij dit branche initiatief.

Het belang van preventieve interventies

Zorginhoudelijk laden betekent ook dat er (preventieve) interventies worden aangeboden binnen een zorgcollectiviteit. Deze interventies leiden tot gezondheidswinst of tot behoud van de gezondheid van uw medewerkers.

Deelname aan uw collectiviteit

Het is ook van belang dat een substantieel deel van uw medewerkers deelneemt aan de collectiviteit. Het aanbieden van meerdere collectiviteiten sluit niet aan bij de wetgeving en de effectiviteit op de gezondheidswinst. De deelname van uw medewerkers aan de collectiviteit kan worden vergroot door het voeren van een goed communicatiebeleid. Aon heeft veel ervaring met het opstellen en implementeren van dit beleid en kan u daarin volledig ontzorgen.

Vraag nu alvast uw collectiviteitsnummer aan via het aanmeldformulier >> 

Meer informatie?

Heeft u meerdere zorgcollectiviteiten, heeft u geen Zilveren Kruis - of Avéro contract of wilt u advies hieromtrent?
U vindt hier meer informatie over collectieve zorgverzekeringen van Zilveren Kruis en Avéro Achmea. Voor advies voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Paul Verweij of telefonisch via 06-2508 62 62.Contactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst