Samen de basis op orde

Door Cora van Nieuwenhuizen , 19 september 2019

Samen de basis op orde

Prinsjesdag 2019 is achter de rug. De kabinetsplannen voor het nieuwe jaar zijn bekend. Met weer volop aandacht voor de bouw: nieuwbouw, maar zeker ook de grote onderhoudsdopgave waar we in Nederland voor staan. Want onze infrastructuur staat onder druk. De economie draait op volle toeren en steeds meer mensen willen van A naar B. Om onze (vaar)wegen en het spoor toekomstbestendig te maken, zijn we bezig met een inhaalslag: we willen de basis op orde.

Ik heb daarom een aanpak aangekondigd waarmee we de eerste stappen zetten. Vanaf komend jaar trekken we jaarlijks meer dan het dubbele uit voor het verjongen, vernieuwen en verduurzamen van onze bruggen, tunnels en sluizen. Veel daarvan dateren uit de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En de vermoeidheid wordt zichtbaar. Net zoals babyboomers inmiddels vaak een nieuwe knie of staaroperatie nodig hebben, zijn ook de babyboomers onder de bruggen en tunnels aan een verjongingskuur toe. Ze moeten worden vervangen of gerenoveerd. Ze moeten betrouwbaarder worden, duurzamer, cyberveilig en efficiënter in onderhoud.

Neem de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam, de drukst bereden brug van Nederland. Het verkeer is sinds de jaren ’60 verachtvoudigd en vrachtwagens zijn vaak drie keer zo zwaar. We kunnen het ons niet veroorloven dat een brug waarover dagelijks ruim 230.000 voertuigen rijden, lange tijd in storing gaat. Samen met tientallen andere bruggen, tunnels, sluizen en viaducten staat hij op de rol voor groot onderhoud.

Een enorme inhaalslag dus, op het terrein van onderhoud, vervanging en renovatie. En die willen we samen met u, de bouwsector, realiseren. In goede harmonie en op een andere manier dan hoe we dat dertig jaar geleden deden. De eisen die we tegenwoordig stellen, vormen immers een minstens zo grote opgave. Meer dan ooit hebben we behoefte aan duurzame innovaties.

We willen bijvoorbeeld dat de infrastructuur in Nederland in 2030 energieneutraal is. Mooi praktijkvoorbeeld is de Ramspolbrug bij Kampen, die volledig in zijn eigen energie voorziet met zonnepanelen en elektriciteit opwekt als het brugdek naar beneden gaat. Of de energie-neutrale snelweg bij Almere (A6) en de LED-verlichting langs snel- en vaarwegen. Of het proefproject met de Solar Highways op de A50 bij Uden. Stuk voor stuk innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland.

We willen voorop lopen en dat geldt ook voor digitalisering. Of het nu gaat om het bedienen van bruggen en tunnels of het klaarmaken van onze wegen voor de auto van de toekomst. Hier is niet alleen kennis van civiele techniek voor nodig, maar ook van bijvoorbeeld IT en ecologie. Specialistische kennis waarvoor we de handen ineen willen slaan! Samen optrekken en zij aan zij werken aan een veilige, efficiënte en gebruikersvriendelijke infrastructuur. En oplossingen vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Ik noem alleen al de stikstofproblematiek waar we nu voor staan. We moeten, rekening houdend met de natuur, samen aan de slag voor een concurrerende bouwsector, met faire contracten en een gezond rendement voor de samenleving, de sector en de aandeelhouders.

Ik heb op Prinsjesdag niet alleen een nieuwe begroting gepresenteerd. Ik heb vooral ook inzicht willen geven in het werk dat ons samen te wachten staat. Waarbij er volop ruimte is om mee te denken en mee te ontwikkelen. De expertise en innovaties van de bouwsector zijn onontbeerlijk.

Samen de basis op orde: ik reken op u!


WETGEVING DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW MARKT WONINGMARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

Cora van Nieuwenhuizen

Minister van Infrastructuur en Waterstaat