Workshop

Door Redactie, 20 september 2019

Workshop

De rol van bodemenergie in de energietransitie

Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert op 3 oktober a.s. op het stadhuis in Zwolle deze workshop. U bent van harte welkom!
In de workshop wordt dieper ingegaan op de vraag: ‘Wat kan bodemenergie betekenen voor bedrijven, gemeenten en provincies die werk willen maken van een duurzame energievoorziening?’

De workshop is niet alleen interessant voor eindgebruikers, maar zeer zeker ook voor beleidsmedewerkers, zoals energiecoördinatoren en energie-adviseurs, medewerkers bij de overheid (provincie en gemeente) en leidinggevenden van technische en facilitaire Diensten.

Meer informatie vindt u op de website van Gebruikersplatform Bodemenergie.

Bodemenergie is een van de methoden om het energiesysteem van de toekomst duurzamer te maken. Het Gebruikersplatform bodemenergie wil deze boodschap graag uitdragen. Het bijwonen van deze workshop voor niet-leden van het platform kost €200,-. Na overleg met het platform is afgesproken dat leden van de ONG bij wijze van kennismaking √©√©nmalig kosteloos deel kunnen nemen.


Om van deze regeling gebruik te kunnen maken volstaat een mail aan het secretariaat van de ONG. Wij geven uw aanmelding dan door aan de organisatie.  


BEROEPSONDERWIJS EN HOGER ONDERWIJS OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA