Beter laat dan nooit

Door Marnix Norder , 26 september 2019

Beter laat dan nooit

Sinds de invoering van de verhuurderheffing is de nieuwbouw totaal weggezakt. Woningcorporaties bouwden in 2013, voor de invoering van de heffing, nog 30.000 huizen. Als het een beetje meezit, halen we dit jaar hooguit het aantal van 13.000 woningen. Eindelijk ziet het kabinet nu in dat deze belasting voor corporaties – en dus huurders – desastreus is geweest voor de woningbouw in Nederland. Prinsjesdag 2019 is het kantelpunt in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Beter laat dan nooit.

Met een aftrek op de verhuurderheffing hoopt ‘Vak-K’ de nieuwbouw door corporaties vlot te trekken. Daarvoor is de komende tien jaar jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar. Dat is positief, maar als ik terugkijk naar de afgelopen politieke week overheerst bij mij toch een dubbel gevoel.

Nog steeds wonen jongeren noodgedwongen nog bij hun ouders, kunnen gezinnen niet doorstromen naar een groter huis en ontbreekt het aan woningen voor ouderen dichtbij allerlei voorzieningen. Krijgen zij met deze kabinetsplannen snel zicht op een geschikt huis? En dan heb ik het nog niet eens over de leraar of verpleegster met een middeninkomen.

Onze oproep om dit bedrag niet uit te smeren over tien jaar en sneller de portemonnee trekken, lijkt gehoor te krijgen in de Tweede Kamer bij zowel de oppositie als de coalitiepartijen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet; de totale belastingen voor corporaties rijzen de komende jaren de pan uit. Geld dat juist naar nieuwbouw moet. En naar verduurzaming en leefbare wijken. Voor huurders en woningzoekenden. De bijdrage van het kabinet valt in het niet bij deze opgaven.

Hetzelfde kabinet dat het nu heeft over een wooncrisis. Volkomen terecht. Maar die wooncrisis is nu. Daarom is er echt meer nodig om de nieuwbouw op gang te krijgen. Voor het kabinet is dit misschien een grote stap, maar voor al die mensen op zoek naar een woning komt dat nieuwe huis geen stap dichterbij. Verlaag de belastingen voor woningcorporaties, zorg voor bouwlocaties en voor meer middenhuurwoningen.


WETGEVING WONINGMARKT

Over de auteur

Marnix Norder

Voorzitter van Aedes