Veiligheid is speerpunt in regiojaarplan 2020

Door Jan Overtoom , 26 september 2019

Veiligheid is speerpunt in regiojaarplan 2020

Regio Randstad Noord zal komend jaar de focus op een aantal zeer belangrijke thema’s leggen. De afdelingsvoorzitters van de regio hebben dinsdag 24 september het Jaarplan voor 2020 goedgekeurd. Dat betekent onder meer nóg meer aandacht voor veiligheid.

Het Jaarplan 2020 is op een iets andere manier tot stand gekomen dan de voorgaande jaarplannen. Meer dan voorheen, speelden de regiobestuurders een veel nadrukkelijker rol bij het opstellen van het plan. In een aantal voorbereidende sessies spraken per aandachtspunt twee bestuurders en een medewerker van het regiokantoor over de te volgen koers en de te zetten stappen. De nauwe betrokkenheid van de regiobestuurders levert een nog breder draagvlak op voor de plannen.

Veiligheid krijgt prioriteit

Zo is gezamenlijk de keuze gemaakt om Veiligheid tot speerpunt te benoemen. Er wordt veel over dit onderwerp gesproken maar er moet meer worden gedaan, is de gedachte. Bijvoorbeeld met voorlichtingsbijeenkomsten maar ook rechtstreeks, door individueel advies aan bedrijven. Het Veiligheidsmeerjarenplan van Bouwend Nederland geeft hier ook handen en voeten aan.

Andere aandachtspunten

Voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is de opzet om onder meer door inzet van bestuurders en afdelingen de contacten met ROC’s en HBO’s te intensiveren.
Aanbestedingsbeleid krijgt een prominente plek in de activiteiten rondom Markt en Overheid. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor bouwteamovereenkomsten. Ook is er aandacht gevraagd voor de algemene voorwaarden die aan de leden worden opgelegd. Die willen nogal eens erg eenzijdig zijn en dan vooral in het voordeel van de opdrachtgevende partij.
Wat Verenigingszaken betreft sluiten de afdelingsvoorzitters zich aan bij het voornemen om komend jaar meer samen te werken met het Infraplatform van de regio en met Jong Bouwend Nederland.

(de tekst loopt door onder de foto)

Toekomst kijken en ledenbinding

Edgar van Niekerk van het hoofdkantoor in Zoetermeer gaf een toelichting op het programma De bouw in 2030. ‘Wat komt er op het gebied van onder meer innovaties, arbeid, relaties tussen opdrachtnemer en opdrachtgever op ons af in de komende tien jaar’. Met verschillende partners wordt onderzoek gedaan, ideeën verzameld en uitgewerkt en gepresenteerd op een digitaal platform.
De presentatie van Mira Sollie ging over ledenbinding. Op basis van data analyse liet zij zien dat er verschillende ledengroepen zijn met verschillende wensen en behoeften binnen een vereniging. En hoe je als vereniging met je benadering, beleid, activiteiten, dienstverlening etc. ál die leden tevreden kunt stellen.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Over de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland