Workshop ‘Sensoren op de werkplek’

Door Charles Verheyen , 30 september 2019

Workshop ‘Sensoren op de werkplek’

Op vrijdag 1 november (van 10.00 tot 13.00 uur) organiseert TNO een workshop ‘Sensoren op de werkplek’: deze workshop is met name bedoeld voor degenen die deze sensoren zouden moeten dragen (de medewerkers) én voor degenen die daarover beslissen (de werkgever). De workshop vindt plaats in het SER-gebouw, Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag.

Hier treft u het programma van de workshop aan.

Inschrijving kan door een mail te sturen naar sabine.jetten@tno.nl

Momenteel wordt de blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek bepaald door monsters te
nemen, deze te analyseren en de daggemiddelde of taakgemiddelde uitkomst na enkele dagen terug
te koppelen. Sensoren bieden de mogelijkheid om goedkoper, vaker, maar vooral ook real time te
meten en terug te koppelen. Hiermee wordt de blootstellingsinformatie dus verkregen op een
moment dat er nog iets aan te doen is. Daarnaast bepaal je met sensoren niet langer een
daggemiddelde waarde, maar creëer je een blootstellingsprofiel van de dag. Hierdoor is het veel
makkelijker om terug te vinden waar je je beheersmaatregelen op moet richten om effectief te zijn.
Mogelijk dat de inzet van sensoren zeer gaat bijdragen aan effectievere preventie en dus
gezondere werknemers. Aan het gebruik van persoonlijke sensoren kleven mogelijk ook keerzijden:
wie krijgt de data te zien en kan deze tegen je gebruikt worden? Kennis geeft verantwoordelijkheid.
Kunnen mensen verplicht worden sensoren te dragen? Ook als ze dat niet willen? Vragen op het
gebied van ethiek en privacy. In samenwerking met iSZW en de SER organiseert TNO een workshop
waarin we deze ethische en privacy kwesties verder willen onderzoeken met werkgevers en
werknemers. Aan de hand van scenario’s wordt verkend wat voor mensen acceptabel is en
waar een grens wordt overschreden. Hoe kijkt men tegen ethische en privacy kwesties aan, hoe ze
zouden kunnen worden overkómen en welke nieuwe nog niet geïdentificeerde issues we tegen
komen. De technologie is er en houden we niet meer tegen. We kunnen wel invloed uitoefenen op
de wijze waarop de technologie wordt ingezet, zodat we de voordelen benutten en de nadelen zo
klein mogelijk houden.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO) GEZOND WERKEN GEVAARLIJKE STOFFEN

Over de auteur

C.E.J.M. (Charles) Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid