Voorlichting over de Wet Kwaliteitsborging in regio Oost

Door Redactie, 01 oktober 2019

Voorlichting over de Wet Kwaliteitsborging in regio Oost

De invoering van de Wet Kwaliteitsborging brengt voor uw bedrijf op korte termijn belangrijke veranderingen met zich mee. Bouwend Nederland Regio Oost organiseert daarom voor u twee belangrijke informatiebijeenkomsten die u meenemen in deze wet.

Op 29 oktober ofwel op 14 november aanstaande nodigen wij u van harte uit deze bijeenkomsten bij te wonen.

Dinsdag 29 oktober is de eerste voorlichtingsbijeenkomst.
De locatie is in Apeldoorn, van 16.00 uur – 18.00 uur met aansluitend een borrel (ontvangst vanaf 15.30 uur). We verwelkomen u bij het Van der Valk Hotel Apeldoorn (A50) aan de Landgoedlaan 26.

• Donderdag 14 november wordt dezelfde informatiebijeenkomst gegeven in Hengelo.
De inloop is vanaf 15.30 uur en de bijeenkomst duurt van 16.00 uur – 18.00 uur met aansluitend een borrel. We zitten bij het Van der Valk Hotel Hengelo aan de Bornsestraat 400.

Aanmelden
Meld u aan via evenementen@bouwendnederland.nl waarbij u duidelijk vermeldt of u aanwezig bent op 29 oktober, of 14 november. Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met Johran Willegers, adviseur Markt & Overheid Regio Oost via j.willegers@bouwendnederland.nl.

De voorlichting
Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De beoogde invoering van de wet is 1 januari 2021.

De invoering is dus al snel. En tijdens de informatiebijeenkomst(en) zullen wij u zo volledig mogelijk informeren hoe u zich zo goed mogelijk op de inwerkingtreding kunt voorbereiden. Ook lichten wij toe op welke ondersteuning u vanuit Bouwend Nederland kunt rekenen.
Ter voorbereiding kunt u het webinar kijken.


WETGEVING

Contactpersoon bij dit bericht

Johran Willegers

Adviseur markt & overheid Regio Oost