Veel wil tot samenwerking tijdens Marktdag ‘De markt zijn we samen’

Door W. (Wouter) Saes , 02 oktober 2019

Veel wil tot samenwerking tijdens Marktdag ‘De markt zijn we samen’

Afgelopen 12 september vond de marktdag ‘De markt zijn we samen’, georganiseerd door Bouwend Nederland, de gemeente Den Haag en MKB Infra, plaats. Zoals ieder jaar staat deze dag in het teken van de samenwerking en uitwisseling van ervaringen tussen de gemeente Den Haag en leden van Bouwend Nederland en MKB Infra.

In verschillende interactieve ronden gingen opdrachtnemers en opdrachtgevers met elkaar het gesprek aan over de thema’s van dit jaar; SROI en Veiligheid. Ervaringen werden met elkaar gedeeld en samen keken opdrachtgevers en opdrachtnemers naar oplossingen voor de uitdagingen waar zowel de markt als de overheid in de huidige markt tegenaan loopt. Mooi om te zien, was dat ook tussen verschillende ambtenaren van de gemeente Den Haag het gesprek ontstond, over hoe zíj elkaar kunnen versterken.
Ten aanzien van SROI werd geconcludeerd dat het doel van SROI-beleid niet altijd bijdraagt aan de wens van markt en overheid om te zorgen voor meer instroom in de sector. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het type medewerker dat via SROI op een werk wordt gezet. De wens om op een andere manier met de SROI-verplichting in aanbestedingen om te kunnen gaan, wordt zowel door de markt als de gemeente als aanbestedende dienst onderkent. Juist de SROI-verplichting in aanbestedingen biedt een unieke kans om de instroom in de sector te versterken.

Veiligheid is al geruime tijd een thema met veel urgentie. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat veiligheid uit een concurrentiesfeer moet worden gehaald. De praktijk blijkt echter weerbarstiger dan dit voornemen. De discussies onder de aanwezigen laten zien dat veiligheid op gespannen voet staat met de doorstroming van verkeer tijdens werkzaamheden. Vanuit de samenleving is er een grote wens deze doorstroming maximaal te houden. De vraag is dan ook welke ondergrens van (arbeids)veiligheid dient te worden gegarandeerd tijdens werkzaamheden. De gemeente concludeert tijdens de marktdag, dat zij alvorens een bestek in de markt wordt gezet, nadrukkelijk een afweging dient te maken over het niveau van veiligheid (en doorstroming) dat gewaarborgd dient te worden. Momenteel wordt deze afweging vooral impliciet gemaakt, wat er vaak toe leidt dat doorstroming de voorkeur krijgt boven veiligheid. Aan de andere kant zal ook de markt zichzelf scherp moeten houden dat er nooit door een ondergrens mag worden gezakt. De veiligheid van je werknemers mag nooit in het gedrang komen.

Voor zowel de markt als de gemeente Den Haag valt er genoeg te doen op deze thema’s. De wil tot samenwerking is er. Nu de uitvoering nog. Daar gaat Bouwend Nederland samen met de gemeente Den Haag het komende jaar mee aan de slag. Mocht u hierover willen meepraten, laat dit dan weten aan Wouter Saes, adviseur Markt en Overheid, w.saes@bouwendnederland.nl.


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID SOCIAL RETURN MARKT INFRAMARKT

Over de auteur

W. (Wouter) Saes