‘Eerlijk werk voor eerlijk geld’

Door Pieter Litjens , 03 oktober 2019

‘Eerlijk werk voor eerlijk geld’

Het rommelt in de bouwsector. Met de nagalm van het boerenprotest nog in de oren verzamelden opdrachtnemers en opdrachtgevers zich bij Rijkswaterstaat voor de Marktdag. Een ‘Marktdag nieuwe stijl’, waar gekozen was voor een andere setting: losser, meer gericht op de samenwerking, op het gezamenlijk oppakken van de grote opgave waar de bouwsector én Nederland voor staat: de bouw van een miljoen woningen vóór 2040, de verduurzaming van de bouwsector en de grootste vervangingsopgave uit de geschiedenis.

En dat tegen de achtergrond van stevige discussies tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers over wie aan de lat staat voor risico’s in grote bouwprojecten en een PAS-problematiek die, als we de voorzitter van Bouwend Nederland mogen geloven, tot een nieuwe economische crisis leidt als het kabinet niet snel rigoureuze maatregelen neemt. De halvering van de veestapel lijkt – met de tocht van meer dan 2200 trekkers naar het Malieveld – alweer van de politieke agenda verdwenen. Er zal een list moeten worden verzonnen, het liefst heel snel, om ervoor te zorgen dat niet talloze bouwprojecten stil komen te liggen.

Druk met innovatie

En ondertussen draait de wereld door. De roep om meer innovatie en duurzaamheid in de bouwsector klinkt almaar luider. Ondernemers zijn hier druk mee bezig. Iedere dag weer worden er in de praktijk en door gedegen onderzoek nieuwe vindingen bedacht. Maar hoe zorgen we er samen voor dat innovaties ook snel hun weg naar de praktijk vinden? En dat ze niet stranden in de terughoudendheid van opdrachtgevers om nieuwe producten of methoden in opdrachten een kans te geven? Een voorbeeld waar CROW samen met de sector aan gewerkt heeft is het Asfaltkwaliteitsloket. Hier kunnen bedrijven hun innovaties laten certificeren, waardoor het gemakkelijker wordt om opdrachtgevers te overtuigen van de waarde van hun innovatie. Het eerste certificaat werd uitgereikt aan KWS, dat een nieuw soort ZOAB heeft laten certificeren, dat voor 50% uit hergebruikt ZOAB bestaat. Zo kan een groot deel van het kostbare ZOAB in de toplaag worden verwerkt, zonder dat het in de laag daaronder verdwijnt. Een ander voorbeeld is de herziening van de RAW, waar nu hard aan wordt gewerkt. In de RAW 2020 willen we laten zien in dat deze beproefde bestekssystematiek, die nog steeds in meer dan 50% van alle contracten wordt gebruikt, volop mogelijkheden biedt voor duurzaam en innovatief contracteren. Zo zorgen we ervoor dat we onze bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector.

Eerlijk werk

Eerlijk werk dus. En eerlijk werk verdient eerlijk geld, gaf de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Michèle Blom, op de Marktdag aan. Dat moet bouwers goed in de oren klinken. Maar natuurlijk is het eerst zien, dan geloven. Belangrijk is dat we ons realiseren dat opdrachtgevers nergens zijn zonder opdrachtnemers. En dat geldt natuurlijk ook andersom. Dus op basis van vertrouwen met elkaar omgaan. Over risico’s durven praten zonder alles te juridiseren of dicht te willen tikken in een contract. En elkaar scherp houden. Bijvoorbeeld door een systeem van Past Performance te ontwikkelen waar de balans tussen opdrachtnemer en opdrachtgever goed geborgd is. Een systematiek die gericht is op het verbeteren van de – hopelijk langdurige - samenwerking en waar zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer door een zorgvuldig en zoveel mogelijk geobjectiveerd proces steeds beter kan presteren. Dat verdienen bouwers, dat verdient Nederland. Op deze manier dragen we bij aan de enorme opgave waar we gezamenlijk voor staan!


WETGEVING MARKT

Over de auteur

Pieter Litjens

Algemeen directeur CROW