Kabinet biedt bouwsector perspectief, acute gevallen stikstofproblemen nog niet weggenomen

Door Redactie, 04 oktober 2019

Bouwend Nederland is blij dat het kabinet de urgentie van het stikstofprobleem voelt en erkent. Hiervoor spreken we graag onze waardering uit. We zijn blij dat er geld en maatregelen vrijgemaakt worden om deze impasse op te lossen. We houden echter zorgen voor de acute gevallen. Bijna 1000 woningbouw en infraprojecten liggen nu stil. Er staan hierdoor acuut 27.000 banen op de tocht.

Vergunningsprocedures per direct hervatten

Wij roepen met klem op dat provincies en gemeenten per direct de vergunningsprocedures hervatten, zodat er weer woningen en wegen gebouwd kunnen worden. Met de aangekondigde maatregelen als salderen, de gebiedsbenadering en de in het vooruitzicht gestelde drempelwaarde, zijn er geen redenen meer om langer te wachten.

Hoewel de kabinetsreactie de bouw en infrasector hiermee perspectief biedt, is tegelijkertijd haast geboden om de drempelwaarde bekend te maken. Dat kan volgens Bouwend Nederland, gezien de acute nood, niet nog maanden wachten.

Commitment van bouwsector

Ook de bouw committeert zich aan het versneld terugdringen van emissies. Hierbij ligt het accent op het bouwproces, aangezien nieuwe gebouwen– omdat zij aardgasloos worden gebouwd – vrijwel geen stikstof uitstoten.

Overheden kunnen de sector helpen bij het reduceren van stikstofuitstoot door in hun aanbestedingen en vergunningen harde eisen te stellen aan de emissies van het ingezette bouwmaterieel. Daarnaast zou een inruilpremie, zoals afgegeven in Duitsland, bijdragen aan de versnelde vervanging van bijvoorbeeld oude dieselauto’s.Contactpersoon bij dit bericht

Richard Massar

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder