Nieuw! Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

Door M.C.B.M. (Mathieu) van Rooij , 17 oktober 2019

Nieuw! Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek voor publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Sinds het verschijnen van de Reiswijzer in 2011 is er het nodige veranderd. Daarom is de Reiswijzer geheel vernieuwd.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 biedt een compleet overzicht van alle afwegingen die overheden en marktpartijen moeten maken bij (het komen tot) samenwerking in gebiedsontwikkeling, van initiatief tot en met realisatie. Daarbij is er veel aandacht voor het vinden van de juiste balans tussen flexibiliteit en zekerheid, tussen ambities en betaalbaarheid.

De Reiswijzer geeft praktische tips om de juiste afwegingen te maken en beschrijft hoe partijen ook zonder kostbare tenders een vruchtbare samenwerking kunnen aangaan. Nieuw zijn de uitgebreide beschrijving van de partnerselectie, de uitwerking van de dialoogprocedure en de mogelijkheden van een-op-een samenwerking. Ook wordt alle relevante wet- en regelgeving toegelicht.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is geschreven door AKRO Consult en het Instituut voor Bouwrecht (IBR) in opdracht van Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is hier te downloaden.

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via www.reiswijzerGO.nl.