Verhagen na actiedag: stapje in goede richting, geen concrete maatregelen

Door Redactie Bouwmeesters , 31 oktober 2019

Verhagen na actiedag: stapje in goede richting, geen concrete maatregelen

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland is na de demonstratie van de bouwers op het Malieveld in Den Haag er nog niet gerust op dat het kabinet snel met werkbare regels voor stikstof en PFAS komt: “Ik hoop dat het kabinet duidelijk is dat het nu zelf aan zet is om te zorgen dat er geen crisis komt in de bouw.” 

De hogere drempelwaarde voor stikstof en ruimere PFAS-normen die minister Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven de demonstranten toezegden, noemde de Bouwend Nederland-voorzitter ‘voorzichtige stapjes in de goede richting’: “Maar ik wil geen aankondiging maar concrete maatregelen zodat we in de bouw en infra weer aan het werk kunnen.” 

Bouw niet oorzaak wel keihard slachtoffer

‘NL staat op slot, politiek trekt ‘t vlot’ was het motto van de door Stichting Grond in Verzet georganiseerde manifestatie. Verhagen benadrukte in zijn statement voor de duizenden betogers dat door samen op het Malieveld te protesteren werkgevers, werknemers en vakbonden wilden laten zien dat ze het zat zijn dat het kabinet niet met beleid komt. Hij noemde het ontluisterend dat de sector al maanden wacht op een oplossing voor het stikstof- en PFAS-probleem. “De bouw is niet de oorzaak van dit probleem maar we zijn er wel keihard het slachtoffer van.”

Noodkreet: maak haast!

Die noodkreet van Verhagen staat ook verwoord in het manifest dat initiatiefnemers van Stichting Grond in Verzet Arnold Tuytel en Klaas Kooiker samen met VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof en Maxime Verhagen woensdag op het Malieveld mede namens de verschillende branchevoorzitters overhandigden aan de ministers Wiebes (EZK) en Schouten (LNV) en staatssecretarissen Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en Knops (woningmarkt). Volgens de 35 ondertekenaars van het manifest staat het kabinet nu het volgende te doen:

• Bij de meeste projecten komt niet of nauwelijks stikstof vrij. De vergunningverlening kan hier doorgaan op basis van de huidige wetgeving. Wij roepen Rijk en provincies hier met spoed toe op.

• Het kabinet moet snel met een drempelwaarde komen; alles wat daaronder blijft, heeft geen vergunning nodig. Dat voorkomt veel administratieve rompslomp.

• Voor PFAS vragen wij praktische normen – een werkbaar handelingskader – waarmee gemeenten en bedrijven weer aan de slag kunnen.

Nu! Nu! Nu!

De vier bewindslieden spraken de voortdurend “Nu! Nu! Nu!” scanderende betogers ook zelf toe. Met de toezegging ‘Dit land gaat niet op slot’ probeerden zowel Wiebes als Schouten de demonstranten gerust te stellen. Schouten benadrukte dat het kabinet snel met een hogere drempelwaarde voor stikstof komt: “Daar zijn dan de meeste projecten mee geholpen.” Ook stelde zij dat het kabinet ervoor heeft gezorgd dat de vergunningverlening weer op gang is gekomen. “Vergunningen kunnen weer worden aangevraagd en worden ook afgegeven.“ Als bij de bouw de stikstofneerslag nul is, kunnen bouwbedrijven volgens haar nu al “gewoon aan de slag”. Ook riep ze de sector op aan te geven waar de vergunningverlening nog niet goed loopt, “zodat wij het daar ook vlot kunnen trekken”.

Ruimere norm nodig

Staatssecretaris Van Veldhoven kondigde dinsdag al aan uiterlijk 1 december met nieuwe ruimere PFAS-normen te zullen komen, zodat de 0,1 microgram per kilo in het sinds 1 juli geldende ‘tijdelijke handelingskader’ dan van tafel kan. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet nu landelijk onderzoek naar die ruimere norm. “We zullen alles op alles zetten om die redelijke ruimte die u vraagt in kaart te brengen en die u dan ook te geven, zodat de bouw verder kan. Want de bouw is van ons allemaal. We moeten er met elkaar voor zorgen. Dus daar heb ik u ook voor nodig en ook gemeenten, provincies en waterschappen”, aldus Van Veldhoven woensdag op het Malieveld. Ze hield haar sceptische toehoorders ook voor dat er al heel veel wel kan: “Laten we elkaar gaan angst aanpraten en de ruimte die er is benutten en tegelijkertijd die ruimte stap voor stap vergroten.”

Niet lijdzaam achterover leunen

Verhagen verzekerde na afloop van de manifestatie het kabinet bij de aanpak van de stikstof- en PFAS-impasse op de voet te zullen blijven volgen “Wij zullen niet lijdzaam achterover leunen en ons naar de slachtbank laten voeren. Ik ga ervan uit dat er vrijdag verdere stappen worden gezet in het kabinet, want zo kan het niet langer doorgaan. We eisen van het kabinet dat er daadkracht komt, niet over een paar maanden, maar nu meteen.”

Zorgen ondernemers niet weggenomen

Onder de ondernemers die zich woensdag op het Malieveld niet gerustgesteld voelden door de woorden van de bewindslieden was ook wegenbouwer Barend van Kessel, tevens bestuurslid van Bouwend Nederland. “Ik denk dat het kabinet nog steeds de ernst van de zaak niet inziet.” Vooral de uitspraak van staatssecretaris Van Veldhoven dat ze de PFAS-norm in stappen wil verruimen, baarde hem zorgen: “Dat gaat veel tijd vergen en die tijd hebben we niet want onze auto’s staan nu stil.” Als werkbare PFAS-norm noemde Van Kessel vijf microgram per kilo grond. “Dan kan negentig procent van de projecten weer doorgang vinden. Dus zolang het kabinet daar niet mee komt, zijn wij niet geholpen.”


WETGEVING GEVAARLIJKE STOFFEN

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters