Geslaagde actiedag bouw en infra: 'Kabinet moet nu doorpakken'

Door Redactie, 31 oktober 2019

Geslaagde actiedag bouw en infra: 'Kabinet moet nu doorpakken'

Bouwend Nederland kijkt met trots terug op een geslaagde actiedag van de bouw- en infrasector. Op deze historische manifestatie trokken werkgevers, werknemers en bonden eendrachtig op en lieten het kabinet luid en duidelijk weten weer aan het werk te willen voor Nederland.

Krachtig signaal

Duizend stuks materieel en 6.000 bouwers, transporteurs en grondwerkers gaven de aanwezige bewindslieden de krachtige boodschap de besluiteloosheid in de stikstof- en PFAS-dossiers zat te zijn. Onnodig ligt de bouw van huizen stil, worden files niet aangepakt, grond niet verzet en krijgen de afspraken uit het klimaatakkoord geen vervolg. Heel Nederland is hiervan de dupe.

Kabinet moet doorpakken

„We zijn blij met de beweging die het kabinet laat zien op het gebied van de stikstof- en PFAS-crisis maar het is niet genoeg. Noodmaatregelen om het werk weer vlot te trekken kunnen en moeten vandaag genomen worden.”, aldus Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland. “Elke dag onnodig uitstel is er één te veel en zet de ambities van Nederland en de bestaanszekerheid van duizenden gezinnen op het spel. Het kabinet moet met spoed een drempelwaarde invoeren voor de stikstofdepositie van de bouw en werkbare normen voor de volle breedte van het grondverzet. ”

Schade

Onderzoek onder de lidbedrijven van Bouwend Nederland wijst uit dat nu al 44.000 banen op de tocht staan. Dit is het gevolg van de stilgevallen vergunningverlening door de stikstofuitspraak van de Raad van State en het onwerkbare tijdelijk handelingskader voor het werken met PFAS-stoffen. Hier is een omzet mee gemoeid van EURO 7,5 miljard. Honderden bouwprojecten worden niet vergund en veel werk waar grondverzet bij komt kijken ligt plat.

Stichting Grond In Verzet


Bouwend Nederland dankt de Stichting Grond In Verzet voor het initiatief deze geweldige dag te organiseren. “In een korte tijd heeft deze gedreven club van betrokken ondernemers een zeer professionele manifestatie neergezet waar ze met trots op kunnen terug kijken. Bovendien leidde hun initiatief tot de brede maatschappelijke coalitie van brancheorganisaties die het kabinet eensgezind aanspoort in actie te komen en Nederland van het slot te halen.”, aldus VerhagenContactpersonen bij dit bericht

Richard Massar

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder

Niels Wensing

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder