GEVRAAGD: beschikbare bodemdata PFAS

Door Charles Verheyen , 05 november 2019

GEVRAAGD: beschikbare bodemdata PFAS

Het Kabinet wil met spoed ruimere normen voor PFAS vaststellen.
Voor de snelheid is het van groot belang dat daarvoor ook het bedrijfsleven hun beschikbare bodemdata aanlevert.
Wij vragen u daarom dringend om uw gegevens ter beschikking te stellen!

Het gaat hierbij om:

• In situ-bodemonderzoek, dus geen partijkeuringen;
• Onverdachte locaties;
• Naast de concentraties zijn minimaal de volgende gegevens vereist:

 * informatie over de diepte;
 * informatie over het organische stof, en
 * informatie over het klein-gehalte (lutum)

U kunt uw data mailen naar PFAS@bouwendnederland.nl

NB: wij dragen er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en alleen worden gebruikt om de achtergrondwaarde te kunnen vaststellen!!

Voor vragen kunt u zich richten tot Anne-Marie Frissen (06 83 17 85 46) of Charles Verheyen
(06 12 93 25 97)


WETGEVING DUURZAAMHEID WONINGMARKT INFRAMARKT

Over de auteur

C.E.J.M. (Charles) Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid