Afdeling Bouwend Nederland Midden Nederland formeel per 1 januari 2020 een feit!

Door R. (Ruben) Heezen , 07 november 2019

Afdeling Bouwend Nederland Midden Nederland formeel per 1 januari 2020 een feit!

Afdeling Amersfoort en Utrecht gaan fuseren tot Bouwend Nederland Midden Nederland.

We hebben namens de gezamenlijke besturen van Bouwend Nederland afdeling Amersfoort e.o. en afdeling Utrecht e.o. het genoegen te melden dat de afdelingsvergaderingen unaniem ingestemd hebben met een fusie van beide afdelingen per 1 januari 2020. Hiermee wordt de afdeling Bouwend Nederland Midden Nederland formeel per 1 januari 2020 een feit!

Het blijft een zelfstandige afdeling (dus niet geïntegreerd binnen Bouwend Nederland) met een eigen jaarprogramma en secretariaat.

Het bestuur van de nieuwe afdeling bestaat per 1 januari 2020 uit:

Siegfried Abdoelhafiezkhan, Jogchem Bagijn, Leo de Lange, Cara Stekelenburg en Remco Swaab.


Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2020 zal de fusie feestelijk worden gevierd.



Over de auteur

R. (Ruben) Heezen