Uitspraak Hof over vrijwillige vertrekregeling: geen RVU-heffing

Door Jørgen Hulsmans , 10 januari 2017

Uitspraak Hof over vrijwillige vertrekregeling: geen RVU-heffing

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde op 18 november jl (publicatiedatum: 20 december 2016) dat een vrijwillige vertrekregeling als onderdeel van een reorganisatie niet hetzelfde is als een verkapt vroegpensioen, waarover 52% belasting moet worden betaald (RVU-heffing). Dit lijkt goed nieuws voor alle betrokkenen bij bedrijfsreorganisaties. Bouwend Nederland is positief over de uitspraak van het gerechtshof. Het voorkomt dat werkgevers achteraf met extra kosten worden opgezadeld en deze facilitering van vrijwillig vertrek  bevordert ook de doorstroom van personeel.

 

Verkapt vroegpensioen of niet

De uitspraak van het hof is onderdeel van een hoog oplopende discussie tussen de sociale partners en de Belastingdienst over de status van vrijwillige vertrekregelingen die bij reorganisaties in sociale plannen worden opgenomen. Vakbonden, ondernemingsraden, werknemers én werkgevers zagen al een tijd een voordeel in de vrijwillige vertrekregeling. Die worden echter door de Belastingdienst gezien als een verkapt vroegpensioen, waarover 52% belasting betaald moet worden door de werkgever. Deze aanslag komt nog bovenop de aanslag voor de werknemer die van de regeling gebruik maakt. Zeker wanneer de vertrekkende werknemer ouder is dan 55 jaar wordt een dergelijke regeling vaak gezien als een regeling voor vervroegde uittreding (rvu).

Bestrijden schijnconstructies

De RVU-boete is in 2005 in het leven geroepen om schijnconstructies te bestrijden. In de tijd dat de wet werd ingevoerd was niet voorzien dat er later veelvuldig gebruik zou moeten worden gemaakt van de reorganisaties. De recente uitspraak van het gerechtshof maakt het strenge standpunt van de Belastingdienst ten aanzien van de vrijwillige vertrekregeling onhoudbaar.

Dilemma voor Wiebes: wel of geen cassatie

Staatssecretaris Wiebes heeft een tegenstrijdig belang bij het instellen van cassatie. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de fiscus ligt een cassatie voor de hand. Maar als politiek verantwoordelijke voor de reorganisatie binnen de Belastingdienst hangt hem een rvu-boete van
€ 170 miljoen tot € 200 miljoen boven het hoofd, omdat oudere belastingambtenaren gebruik maken van een vrijwillige vertrekregeling die de fiscus beschouwt als een verkapt vroegpensioen.

Het ministerie is weliswaar pro forma in cassatie gegaan tegen de uitspraak, maar kan dat de komende weken officieel nog intrekken.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging