Europese sociale partners in de bouw en infra verwerpen European Services Card

Door Jørgen Hulsmans , 17 januari 2017

Europese sociale partners in de bouw en infra verwerpen European Services Card

In onze eerdere berichtgeving meldden wij al dat de Europese werkgevers en werknemers in de bouw en infra tegen de introductie van een Europese Dienstenkaart (European Services Card) waren. De Europese Commissie gaat gewoon door zonder inhoudelijk te overleggen met stakeholders en belanghebbenden en zonder te reageren op hun zorgen, vragen en informatiebehoefte, was toen een belangrijke constatering.

Service Package

Inmiddels is de zogeheten ‘Service package’ (dienstenpakket) door de Europese Commissie op 10 januari jl gepubliceerd. Dat heeft niet geleid tot een andere stellingname van de sociale partners. Die positie is onverminderd afwijzend: werkgevers en werknemers blijven bijzonder bezorgd over de inhoud, het proces en de daadwerkelijke meerwaarde van een Europese Dienstenkaart in onze sector.

Tegengestelde doelen

Het doel van het ‘dienstenpakket’ zoals door de Europese Commissie is gepubliceerd ziet op het leveren van goedkope diensten aan Europese burgers. Dat druist echter in tegen de doelstellingen van de betrokken sociale partners om kwalitatieve en concurrerende diensten en producten te bieden met behoud van fatsoenlijke sociale normen voor alle werkenden.

Sociale partners vooral boos

Jean-Louis Marchand, de voorzitter van de overkoepelende Europese instantie voor werkgevers in de bouw- en infrasector FIEC: “we zijn buitengewoon boos over de manier waarop de Europese Commissie dit dossier heeft aangepakt. Het hele adviesproces is erg ondoorzichtig geweest en de Commissie heeft nimmer antwoord gegeven op onze vragen en zorgen. Nu ligt er een voorstel op tafel, dat door de werkgevers en werknemers in de bouw en infrasector duidelijk is afgewezen en waarom wij nooit hebben gevraagd. De meerwaarde van dit voorstel kunnen wij ook nauwelijks zien.”

Ook werknemers hebben zo hun reden om het voorstel van de Europese Commissie onaanvaardbaar te vinden: “De voorgestelde Europese Dienstenkaart zal grensoverschrijdend frauduleus gedrag en sociale dumping allen maar bevorderen.”

Gemiste kans

Werkgevers en werknemers in de Europese bouwsector vinden dat de Europese Commissie een kans heeft laten liggen om een eerlijke, concurrerende en innovatieve interne markt in de bouw- en infrasector te versterken.


ARBEIDSMARKT

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging