Green Deal: samenwerken en risico delen

Door Redactie Bouwmeesters , 19 januari 2017

Green Deal: samenwerken en risico delen

Nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, elkaar bij duurzame projecten aan afspraken houden en ook het financiële risico delen. Dat noemt divisiedirecteur Age Vermeer van Dura Vermeer “de grootste winst” van Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Het akkoord, dat dinsdag 17 januari door ruim zestig partijen in de sector is ondertekend, kwam ook aan bod in de uitzending van BNR Bouwmeesters van woensdag 18 januari. 

Partnering

De nieuwe Green Deal borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013, met als ambitie duurzaamheid in 2020 integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw-projecten. Volgens Vermeer sluit de nieuwe overeenkomst ook goed aan bij de Marktvisie waar dezelfde partijen het vorig jaar over eens werden. “Dat akkoord gaat ook over niet strijden maar samenwerken en kansen aan elkaar geven. Dus die twee versterken elkaar. Het zal een langzaam en lastig proces blijven, maar daardoor zullen er nieuwe vormen van partnering ontstaan en zal je het speelveld dat de afgelopen jaren al flink anders werd nog veel meer zien veranderen.”

Prototype

Goed aan de nieuwe Green Deal vindt Vermeer ook dat daarmee de koe echt bij de horens wordt gevat: “Er worden geen proefballonen meer opgelaten. We hebben het bij innovatie voortaan niet meer over een pilot maar over een prototype. Een pilot is een dooddoener, zoiets als een werkgroep. Daarin vooral wordt gepraat. Maak je een prototype, dan ga je aan de slag, het betekent het begin van een reeks. Als opdrachtgever timmer je dan ook niet alles dicht, maar geef je bouwbedrijven de ruimte iets nieuws toe te passen. Bedrijven moeten die kans natuurlijk wel pakken.”

Overstag

Dat de overheid met de nieuwe Green Deal duidelijke kaders stelt qua toekomstbestendigheid en met deadlines druk op de ketel zet, juicht Vermeer ook toe. “Zo hebben we in ieder geval een markering op de horizon waar we naar toe kunnen werken. Het helpt bedrijven ook om innovatief en onderscheidend te zijn. Maar dan moeten ze wel overstag. Het conservatieve moet er af. Aan beide zijden moet de attitude van mensen veranderen. De overheid beschikt over steeds minder mankracht en kennis. Daar kunnen we als bedrijven partner in zijn. Dat is die nieuwe alliantie.”

Korting

Menig aannemer, waaronder ook Dura Vermeer bouwt al circulair. De nieuwe wil tot samenwerking toont volgens Vergeer ook de bereidheid bij de overheid om dit circulair bouwen meer te waarderen: “Dus dat het in de prijs mag worden verrekend of dat je als aannemer een fictieve korting krijgt en daarbij in de EMVI een bepaalde voorsprong. Dan daag je als opdrachtgever bedrijven uit en komt bij die partijen het beste naar boven. Zolang we er maar wel voor zorgen dat we als bedrijven normale prijzen indienen en niet meer onder de kostprijs inschrijven zoals we in het verleden hebben gedaan, want dat was idioot.”

 


DUURZAAMHEID CIRCULAIRE ECONOMIE INFRAMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters