Bouw trekt verder aan

Door Redactie, 27 januari 2017

Bouw trekt verder aan

De bouw heeft een jaar van hoge groei achter de rug. In 2016 groeide het productievolume met 7%, wat neerkomt op een toename met € 4 miljard. De groei werd opnieuw gedragen door de woningbouw, waar een spectaculaire ontwikkeling optrad. Ook de vooruitzichten zijn gunstig, al vlakt de groei in de woningmarkt wel af.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de zojuist verschenen studie ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2017’.

Woningbouw: ongekende groei in 2016

In 2016 was het opnieuw de woningbouw die een explosieve groei realiseerde. Deze groei volgde op een ook al spectaculaire groei in 2015. Wel is de markt verschoven van nieuwbouw naar verbouw en herstelwerk. De herstel en verbouwproductie profiteerde van de dynamiek op de woningmarkt met veel verhuizingen, veel transformaties van kantoren naar woningen, relatief meer activiteit van corporaties in de bestaande voorraad en extra investeringen in duurzaamheid.

Andere sectoren sluiten aan

In 2017 en 2018 zet de groei bij de woningbouwinvesteringen door met respectievelijk 8% en 6%, waarbij het zwaartepunt van de groei weer meer komt te liggen bij de nieuwbouw. Bij de grond-, water- en wegenbouw is na 2017 sprake van toenemende budgetten bij de overheden, na eerdere bezuinigingen.

Werkgelegenheidsgroei zet stevig door

Op de bouwarbeidsmarkt werd het afgelopen jaar een stijging van de werkgelegenheid gerealiseerd met 10.000 arbeidsjaren. De groei was geconcentreerd bij de flexibele schil, al was er ook voor het eerst sinds de crisis weer sprake van lichte groei bij de werkgelegenheid van de werknemers. In 2017 en 2018 zal de werkgelegenheid met 34.000 arbeidsjaren kunnen toenemen, waarbij de verdeling over werknemers en zelfstandigen naar verwachting meer evenwichtig gaat worden, zo is ook te lezen in de Volkskrant. In de periode 2019-2022 zal de werkgelegenheid met nog eens 23.000 arbeidsjaren kunnen toenemen.


DUURZAAMHEID MARKT WONINGMARKT INFRAMARKT