BNR Bouwmeesters over dijken

Door Redactie Bouwmeesters , 02 februari 2017

BNR Bouwmeesters over dijken

De uitzending van BNR Bouwmeesters van woensdag 1 februari ging over dijken. Door de klimaatverandering blijft het waterpeil stijgen. Wat moet er de komende tijd gebeuren om de dijken toekomstbestendig te maken en welke innovaties gaan ons daarbij helpen? 

Studiogasten waren deze week:

-Ellen Tromp, dijkenexpert bij Deltares
en
-Arjen Keuzekamp van Taskforce Deltatechnologie

Enorme opgave

Er moeten de komende jaren heel veel dijken, sluizen en kanalen worden aangepakt. Vraag aan de studiogasten was hoe het komt dat we nu voor zo’n enorme opgave staan. Volgens Tromp heeft dit alles te maken met de nieuwe normen die vanaf 1 januari dit jaar van kracht zijn geworden. “In plaats van zoals voorheen te reageren op overstromingen is nu gekozen voor het voorkomen ervan.”

Productinnovaties

De opgave is enorm, er moet zo’n 1100 kilometer dijk versterkt worden tot 2028. “Dit betekent dat we dijken op een slimmere manier moeten versterken, meer naar het gebied kijken, en dit samen met bewoners en belangengroeperingen oppakken”, aldus Tromp. Tegelijkertijd moeten we kijken of we dijken goedkoper kunnen versterken, en gebruikmaken van productinnovaties.

Grote rivieren

Rijkswaterstaat en de waterschappen stellen 200 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de versterking van de dijken. Daarbij ligt volgens Keuzekamp de grootste opgave langs de grote rivieren in Brabant en Gelderland.” Daar zijn steeds meer mensen gaan wonen en hebben zich meer bedrijven gevestigd.

Samenwerking

Voor innovatie is samenwerking heel belangrijk, aldus de studiogasten. Keuzekamp: “We proberen vanuit het bedrijfsleven in een vroeg stadium aan tafel te zitten met de overheden, waterschappen en kennisinstellingen. De overheid geeft een enorme boost aan innovatie.”

Nieuwe technieken

Kijken we naar toepassing van innovatieve technieken, dan loopt er bijvoorbeeld een pilot met verticaal zanddicht geotextiel. “Dit waterdichte doek kan piping (een kanaaltje dat onder de dijk doorgaat van polder naar kanaalzijde en de dijk kan verzwakken) voorkomen”, aldus Tromp. Kortom, optimalisaties met andere materialen dan nu gebruikt worden. Goedkopere materialen die bovendien minder maatschappelijke impact hebben.

Vraag het Fred

Deze week in de rubriek 'Vraag het Fred' de vraag: "Mijn huis in Amsterdam staat op erfpachtgrond. Wat kan ik het beste doen met de afbetaling?" Het antwoord hoor je in BNR Bouwmeesters.

Luister hier de uitzending 
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters