Klimaatverandering maakt dijkversterkingen noodzakelijk

Door Redactie Bouwmeesters , 02 februari 2017

Klimaatverandering maakt dijkversterkingen noodzakelijk

Door de klimaatverandering krijgen de grote rivieren meer water te verwerken. Dat noopt de waterschappen tot het versterken van de dijken. Zo ook de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer. Directeur Jaap Kruijt van aannemer Mourik/Besix legt uit op welke manier dit gebeurt. De staat van onze dijken kwam ook aan bod in de uitzending van BNR Bouwmeesters van woensdag 1 februari.  

Bewoning

Waterschap Rivierenland is tot de conclusie gekomen dat bij extreem hoog water de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer niet sterk genoeg is, vertelt Jaap Kruit, directeur van Mourik. “Het bijzondere van zo’n dijkvak is dat hier veel bewoning op, maar ook langs de dijk plaatsvindt. Rigoureus ophogen of versterken zou betekenen dat het doorstromingsprofiel van de rivier wordt verminderd, en dat is in strijd met Ruimte voor de Rivier. Dit betekent dat de dijk zelf moet worden versterkt. Ga je echter met grote constructies naast zo’n woning werken, dan is het risico op schade aan die woningen groot. Dus dat stelde ons technisch maar ook communicatief – je zit letterlijk bij mensen in de voortuin – voor de nodige uitdagingen.”

Boorpalen

Besloten werd om hier een voor toepassing in dijken nieuwe techniek in te zetten: boorpalen. “Hierbij boren we een grote pijp met een diameter van 1 meter maximaal 25 meter de grond in. Vervolgens graven we deze pijp uit en storten beton met een wapeningsstaal in de pijp, waardoor er een paal ontstaat in de dijk. Zou je damwanden of palen inbrengen, dan ben je grond verdringend bezig, met de nodige problemen voor de aanwezige woningfunderingen als gevolg.”

Opvijzelen

De dijk werd op diverse manieren versterkt, vertelt Kruijt. “Er zijn vakken waar we met constructies hebben gewerkt. Daar waar minder interferentie met woningen was, hebben we een tegenwicht aangebracht aan de binnenkant van de dijk met zand en klei. Kom je met grondophogingen echter dicht bij woningen terecht, dan wordt het maatwerk. Sommige woningen zijn daarbij zelfs opgevijzeld en hebben zo een geheel nieuwe fundering gekregen. Alles met als doel om de huidige bebouwing en het karakter van de dijk in stand te houden. Het project wordt dan ook in goede harmonie met de vierhonderd gezinnen die langs de dijk wonen uitgevoerd.”

InfraTech Innovatieprijs

“Mede daardoor zijn we denk ik de trotse winnaar geworden van de InfraTech Innovatieprijs en de Publieksprijs. Naast veel innovatieve technieken, hebben we ook sociale innovatie toegepast. Het draait uiteindelijk toch om het scheppen van het juiste sociale klimaat. Want alleen zo kun je samen met de opdrachtgever en andere partijen tot innovatieve idee├źn komen”, besluit Kruijt.
 
Over de auteur

Redactie Bouwmeesters