Bouwend Nederland en gemeente Raalte werken samen aan slagkracht.

Door Redactie, 10 februari 2017

Bouwend Nederland en gemeente Raalte werken samen aan slagkracht.

Tijdens het economisch werkatelier slaan het bedrijfsleven en de gemeente de handen ineen om de slagkracht van het bedrijfsleven te vergroten. Eén van de thema’s is het verlagen van de werkdruk voor de bouwsector. Tijdens economisch café Raalte van 8 februari zijn de resultaten gepresenteerd.

De bedrijven verenigd in Bouwend Nederland en ambtenaren van de gemeente Raalte constateren gezamenlijk dat er flink wat verbeterpunten zijn, maar dat de standaard vergunning processen goed lopen. Bedrijfsleven en gemeente pakken de handschoen op en investeren vooral in vroegtijdige afstemming gericht op oplossingen. Er worden gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd waarbij gewerkt wordt aan oplossen knelpunten en jaarlijks een bijeenkomst rond thema’s zoals brandveiligheid, regionale milieudienst en wet kwaliteitsborging. Daarnaast investeert de gemeente in een praktische verbeterslag van het proces van de bouwvergunning.

Betrokkenen waardeerden de openheid, oplossingsgerichtheid met een goed resultaat. Bouwend Nederland verwacht structurele verbeteringen in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente.

KLIK HIER voor de rapportage van de werkgroep.


WONINGMARKT