Marktmiddag Waterschappen Zuid loopt storm

Door Dennis Mollet , 10 februari 2017

Marktmiddag Waterschappen Zuid loopt storm

Op donderdag 16 maart 2017 organiseert Bouwend Nederland Regio Zuid samen met de 6 Zuidelijke waterschappen een marktmiddag.

Momenteel zijn er al meer dan 100 aanmeldingen. Komt u ook!?

Een succesvol project draait om mensenwerk, meebewegen, elkaar begrijpen en risico's op tafel durven leggen. Het is belangrijk voor onze projecten dat we elkaar beter leren kennen. We willen allemaal 'best for project'. Prestaties verbeteren, lukt alleen als we van elkaar de vraag achter de vraag begrijpen.

Elkaar vertrouwen en respecteren klinkt mooi, maar dat lukt (nog) niet altijd. De waterschappen uit Brabant, Zeeland en Limburg nodigen jullie als markt uit om daarover te brainstormen, kansen te bespreken en obstakels uit de weg te ruimen. Elk onderwerp is bespreekbaar. Doe mee en maak echt werk van de Marktvisie.

Welke opgaven staan er gepland, wat is de vraag achter de vraag en hoe zijn we in staat om risico inventarisaties beter vorm te geven? Graag voeren we hier met u een open dialoog over en zal het nieuwe projectenboek worden uitgereikt. Doet u ook mee? Na het plenaire deel zal er tijdens informele gesprekken a.d.h.v. thematafels een ruime gelegenheid zijn om met de individuele waterschappen hier verder over van gedachten te wisselen.

Wij ontmoeten u graag tijdens de Marktmiddag Waterschappen Zuid.
U kunt zich aanmelden via regiozuid@bouwendnederland.nl (uiterlijk voor 3 maart)

Programma:
12:00 Ontvangst
13:00 Plenaire opening
13:15 Project pitches Waterschappen
14:00 Vernieuwde samenwerking
15:15 Afronding plenair deel
15:30 Informele gesprekken a.d.h.v. thematafels
16:30 Einde


Met vriendelijke groet,

Namens de Zuidelijke waterschappen, Kasper Nipius
Namens Bouwend Nederland, Dennis Mollet

Klik hier voor de lijst van deelnemers (update 14-3-17)


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN MARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid