Veel zorgen over uitwerking Wet kwaliteitsborging

Door Redactie, 15 februari 2017

Veel zorgen over uitwerking Wet kwaliteitsborging

Veel organisaties staan achter het streven naar bouwkwaliteit via private kwaliteitsborging. Maar de huidige wetsvoorstellen voor de uitvoering daarvan baren diverse organisaties ook veel zorgen. “Doe het niet!”, zo riep Vereniging Eigen Huis (VEH) dinsdag de Tweede Kamer op, in de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. Woensdagochtend gaf makelaarsvereniging NVM bovendien in de Telegraaf aan dat ze grote zorgen hebben over dubbele legeskosten.

“Het doordrukken van het nieuwe stelsel leidt naar de stellige verwachting van Vereniging Eigen Huis tot grote nadelen voor de bouwconsument”, zo stelt Rob Mulder van VEH. De consument gaat meer betalen voor zijn nieuwbouwhuis terwijl de kwaliteit volgens VEH minder geborgd wordt.
De NVM hoopt dat het kabinet de gevolgen van de wet nog eens goed bekijkt. “Het zou een tweetrapsraket moeten zijn, waarbij de kosten voor de consument gelijk blijven - of zelfs verminderen - en de kwaliteit van het product via het toezicht verbetert. We zijn bang dat het systeem nu eerder andersom gaat werken”, aldus NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Op 1 februari trok de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar steun in, terwijl al op 5 september 2016 de vereniging Bouw en Woningtoezicht die stap zette.

Bouwend Nederland staat voor kwaliteit en wil dat de consument hiervan profiteert. Wel is het belangrijk dat de bouwleges aantoonbaar omlaag gaan, zodat de lasten voor consumenten niet onnodig stijgen. Die garanties zijn er nu niet. Ook hoeven professionele opdrachtgevers niet dezelfde uitvoerige aansprakelijkheid als de gewone consument. Zij hebben immers al een grote invloed op het ontwerp en de uitvoering.

Aan beide voorwaarden is tot nu toe niet voldaan.

De behandeling van de “Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” staat op de Kameragenda voor donderdag, 19.30 uur. Het ziet er niet naar uit dat PvdA en VVD tegemoet gaan komen aan de bezwaren van alle betrokken organisaties.