Wetsvoorstel Kwaliteitsborging bouw: “Doe het niet!”

Door Redactie Bouwmeesters , 16 februari 2017

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging bouw: “Doe het niet!”

“Doe het niet!”. Die hartenkreet doet de Vereniging Eigen Huis aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Donderdag 16 februari praat de Kamer opnieuw over het voorstel. VEH plaatst grote vraagtekens bij de voorgestelde stelselwijziging. Directeur belangenbehartiging Rob Mulder waarschuwt dat daar nu mee instemmen is als springen in een zwembad waarvan je niet zeker weet of er water in zit. 

Desastreus

In een brief van 14 februari aan de leden van de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Twee Kamer schrijft Mulder dat het doordrukken van het nieuwe stelsel “naar de stellige verwachting” van de vereniging leidt tot grote nadelen voor de bouwconsument. Die gaat volgens de VEH meer betalen voor zijn nieuwbouwhuis terwijl de kwaliteit minder geborgd wordt. De vereniging baseert zich hierbij op ervaringen opgedaan met pilotprojecten. “Die zijn dermate desastreus dat niet alleen de bouwkwaliteit, maar ook de wetgevingskwaliteit in het geding is.”

Trein

De voorgestelde bouwkwaliteitswet regelt dat niet langer de gemeente maar bouwbedrijven zelf de kwaliteit van nieuwbouwwoningen gaan inspecteren. Maar volgens de VEH zijn experimenten met dit nieuwe stelsel tot nu toe mislukt. Bij een proefproject in Den Haag waren de ervaringen dusdanig slecht, dat de betrokken wethouder zelfs juridisch advies inwon om die pilot per direct te kunnen laten stoppen. VEH-woordvoerder Manon van Essen : “Dus vinden we het een ernstige zaak dat in de Kamer de trein maar voort dendert.”

Te vroeg

Verantwoorde invoering van de stelselwijziging is volgens de VEH pas denkbaar als eerst uit goed verlopen experimenten blijkt dat van alle fouten en onvolkomenheden daadwerkelijk is geleerd. Van Essen: “Eerder is in de Kamer gesuggereerd dat de wal het schip maar moet keren. Als de consument dan de wal is die dat allemaal moet opvangen, vinden wij dat een ongehoorde toestand. Vandaar ook de pittige toonzetting van de brief aan de Kamer. Het is echt veel te vroeg om die stelselwijziging over Nederland uit te storten.”

Knip

De VEH stem nu alleen op onderdelen in met het wetsvoorstel. Voor de behandeling ervan in eerste termijn in januari pleitte de vereniging bij de Kamer daarom voor een “knip” in het voorstel. Zodat het onderdeel dat regelt dat consumenten aannemers makkelijker aansprakelijk kunnen stellen voor gemaakte bouwfouten wel snel kan worden ingevoerd. Wat volgens de vereniging de positie van de consument ook direct verbetert is de uitbreiding van de toetsing aan de bouwregels naar wat er daadwerkelijk gebouwd is (van ‘as planned’ naar ‘as built’).

Meerkosten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging van Makelaars plaatsen ook vraagtekens bij de nieuwe bouwkwaliteitswet in zijn huidige vorm. De VNG trok haar steun voor het voorstel op 1 februari, zoals de vereniging Bouw en Woningtoezicht dat al in september vorig jaar deed. De NVM maakt zich vooral zorgen over de meerkosten voor huizenkopers. Want die draaien volgens deze vereniging uiteindelijk op voor de kosten van het door bouwbedrijven zelf inspecteren van de kwaliteit van nieuwbouwwoningen.

Niet verbaasd

Die meerkosten kunnen volgens de NVM per woning oplopen tot meerdere duizenden euro’s. De bedoeling is, zo stelt de vereniging, dat gemeenten dit compenseren met lagere bouwleges doordat het eigen toezicht komt te vervallen. Maar uit pilots blijkt dat gemeenten de bouwleges amper laten zakken. De NVM pleit daarom voor wettelijke garanties. De VEH doet geen voorspelling over de hoogte van de kosten voor huizenkopers. Maar woordvoerder Van Essen zegt niet verbaasd te zijn over de hoogte van de raming van de makelaarsvereniging. Bouwend Nederland vindt het ook belangrijk dat met de invoering van de nieuwe wet de bouwleges aantoonbaar omlaag gaan, zodat de lasten voor consumenten niet onnodig stijgen.

Lees ook: Veel zorgen over uitwerking Wet kwaliteitsborging
 


WETGEVING

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters